Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 171

Pressinõukogu otsus
07.06.2007

Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Kersti Kaasiku kaebust Lääne Elus 19. aprillil 2007 ilmunud uudise „Kaasiku kohtuasi uuele ringile“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Lääne Elus ilmunud uudises on kirjas, et Tallinna Ringkonnakohus saatis Kohtutäiturite Koja kunagise juhi ja Läänemaa endise pankrotihalduri Kersti Kaasiku süüasja Harju maakohtule uuesti arutamiseks tagasi.

Kersti Kaasik leiab, et uudis sisaldab tema kohta ebaõigeid faktilisi väiteid, rikub tema huve ja õigusi ning on tema suhtes häiriv. Kaebaja kinnitas, et leht ei ole tema poole info hankimiseks pöördunud.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et uudis põhines BNSi vastavasisulisel uudisel ja sõnastusel ning leht muutis ära vaid pealkirja. Uudise avaldamise vajalikkus tulenes lehe kinnitusel Läänemaa elaniku Kersti Kaasiku kohtuasja positiivsel nihkel. Lääne Elu avaldas 21. aprilli lehes Kersti Kaasiku õienduse muutmata sõnastuses. Toimetus märkis, et kaebaja ei taotlenud muud vastulauset peale õiendi.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on ajaleht korrektselt käitunud nii uudist kui ka õiendit avaldades. Pressinõukogu on seisukohal, et lehel on õigus avaldada infot kohtuotsuste ja pooleliolevate kaasuste kohta ning reeglina kohtuotsust kajastavale uudisele kommentaare ei küsita.

Pressinõukogu esimees Eve Rohtla

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele