Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 173

Pressinõukogu otsus
30.08.2007

Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Nadežda Tšerkašina kaebust Eesti Päevalehes 9. mail 2007 ilmunud uudise „Narva kooliõpilased kardavad täna volikogu korraldatud kontserdile minna“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Uudises on juttu 9. mail Narvas plaanitud kontserdist ning Narva koolilaste hirmust kontserdile minna, kuna kardetakse, et politsei võib nad kinni võtta. Samuti on uudises juttu aprilli lõpus Narvas toimunud rahutustes politsei poole pöördunud Narva Humanitaargümnaasiumi noortest. Uudises märgitakse ära ka gümnaasiumi direktori nimi.

Narva Humanitaargümnaasiumi direktor Nadežda Tšerakšina kaebas Pressinõukogule, et uudises on teda süüdistatud otseselt korratuste organiseerimises ning sellega kahjustatud tema mainet. Tema hinnangul pole aga politseil küsitletud noorte nimesid ega elukohta. 

Eesti Päevaleht selgitas, et uudises ei süüdistata Nadežda Tšerakšinat, vaid antakse edasi politseiametniku sõnad tsitaadina, mida politseinik hiljem uuesti kinnitas. Toimetuse väitel on politsei allikas, kelle infos ei ole põhjust kahelda. Eesti Päevaleht pakkus kaebajale võimalust vastulauseks, kuid Nadežda Tšerakšina soovis intervjuud. Viimast ei pidanud toimetus põhjendatuks avalikkuse vähese huvi tõttu.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1, mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse süüdistusi, tuleb talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on uudises tegu kaudse süüdistusega kaebaja aadressil.

Pressinõukogu esimees Eve Rohtla

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele