Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 177

Pressinõukogu otsus
30.08.2007

Postimees online rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Eero Tilli ja tema vandeadvokaat Sulev Raudsepa kaebust Postimees online´is 8. juunil 2007 ja ajalehes Postimees 9. juunil ilmunud uudise „ARKi eksjuht nõuab riigilt kohtuga pooltteist miljonit“ peale ning otsustas, et väljaanne on rikkunud head ajakirjandustava. 

Postimehe veebiküljel ja paberlehel avaldatud uudises on kirjas, et Autoregistrikeskuse endine juht Eero Till taotleb kohtu kaudu riigilt 1,5 miljonit krooni moraalse ja materiaalse kahju hüvitamiseks.

Eero Tilli lepingulise esindaja Sulev Raudsepa sõnul sisaldab Postimees online´is avaldatud uudis faktide ja tsitaatide moonutusi ning valet. Sulev Raudsepp väidab, et veebiuudises avaldatud osad tema suhu pandud tsitaadid on täiesti valed. Lisaks on mõlemad artiklid ning ka 9. jaanuaril 2007 avaldatud samateemaline artikkel Eero Tilli suhtes laimavad.

OÜ Postimees Online selgitas, et kasutas artiklites kohtuotsust kokkuvõtvaid väljendeid ning andis edasi juhtmõtted lugejale arusaadavas vormis. Toimetus ei pea asjakohaseks kasutada oma artiklites kohtuotsuse sõnastust ja spetsiifilisi eriteadmisi nõudvaid väljendeid.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees online rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni hoolt kandma selle eest, et ei ilmuks ebatäpne info. Pressinõukogu leiab, et parafraseerimisel ja faktide avaldamisel tuleb olla täpne. Antud juhul on väljaanne teinud kohtuotsusest kokkuvõtte tegemisel ja refereerimisel faktivea ning allikat subjektiivselt ja pealiskaudselt parafraseerinud.

Pressinõukogu esimees Eve Rohtla

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele