Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 182

Pressinõukogu otsus
31.01.2008

Äripäev  rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Eurogrand OÜ, Micro Autolammutuse OÜ, Parenduse OÜ ja Westclub OÜ  kaebust Äripäevas 15. novembril 2007 ilmunud artikli „Tartu arvevabrikandid saavad riburada karistusi“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Äripäeva artiklis on juttu Tartus tegutsenud arvevabrikust, mis tekitas riigile rahalist kahju laekumata käibemaksu ja tulumaksu näol. Artikli juures on toodud ära arvevabriku klientide nimekiri, kus mõne firma puhul on tärniga märgitud, et pooleli on kohtuvaidlus.

Kaebuse esitajad ei ole rahul, et neid on nimetatud arvevabriku klientideks. Kaebajate hinnangul on sellega kahjustatud nende mainet. Kaebajad märgivad, et pooleli ei ole mitte kohtuvaidlus, vaid uurimine ning enne kohtuotsust ei tohi neid kurjategijatena käsitleda.

Äripäev avaldas 19. novembri lehes paranduse, milles märkis, et arvevabrikantide klientide puhul ei ole pooleli mitte kohtuvaidlus, vaid uurimine.

Toimetus teatas Pressinõukogule, et toob artiklis ära arvevabriku klientide nimed, kuid ei nimeta neid firmasid maksupetturiteks ega esita nende kohta süüdistusi. Äripäeva kinnitusel põhineb artikkel kohtudokumentidel.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi  punkti 1.4, mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne info. Artiklist tulenevalt võivad lugejad teha järelduse, et tabelis arvevabrikantide klientidena märgitud firmad on maksupetturid. Pressinõukogu hinnangul puudus toimetusel alus väitmaks, et kõik tabelis avaldatud firmad olid seadust rikkunud.

Pressinõukogu esimees Eve Rohtla

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele