Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 183

Pressinõukogu otsus
31.01.2008

Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Aleks Lepajõe kaebust Äripäevas 7. detsembril 2007 ilmunud artikli „Ahlbergi korteriafäär sai viimase pitseri“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Tallinna vanalinna korteriskeemidest ning sellest, et ühte kinnistamist ootavat sundüürniku korterit asustab Aleks Lepajõe.

Aleks Lepajõe kaebas Pressinõukogule, et ta elab kõnealuses majas, kuid mitte linna, vaid oma korteris. Kaebaja esitas Pressinõukogule andmed, mis näitavad, et tema omandis on teise numbriga korter ja mitte see, millest räägib artikkel. Aleks Lepajõe nõuab oma kaebuses Äripäevalt avalikku vabandust.

Äripäev vastas, et ei ole nõus artiklis avaldatud väitest taganema ja avalikult vabandama, sest toimetuse käsutuses oleva info kohaselt kasutab Aleks Lepajõe mõlemat korterit. Äripäev märkis, et sundüürniku korteri kasutamist kinnitavad mitmed Äripäeva käsutuses olevad dokumendid (näiteks on kortereid haldav OÜ BREM Kinnisvarahooldus märkinud mõlema korteri kasutajaks Aleks Lepajõe ning kaebaja tasub linnale kuuluva korteri küttekulusid). Äripäev märkis, et kui Aleks Lepajõe oleks pöördunud peale artikli avaldamist toimetuse poole vastulause nõudega, oleks toimetus olnud valmis talle nimetatud dokumente näitama.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis Aleks Lepajõe kohta esitatud eksitavat infot.

Pressinõukogu esimees Eve Rohtla

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele