Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 185

Pressinõukogu otsus
20.02.2008

Eesti Ekspress  rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Erik Salumäe kaebust Eesti Ekspressis 17. jaanuaril 2008 ilmunud artikli „Totaalselt tundmatu“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel nimetab Erik Salumäed uuringufirma ETA Monitooring andmetele tuginedes kõige vähem meedias kõneainet pakkunud Riigikogu liikmeks.

Erik Salumäe kaebas Pressinõukogule, et ETA Monitooring ei ole sellise järelduse tegemiseks piisavalt täpne allikas ning andmete võrdlemisel on kasutatud vale metoodikat. Erik Salumäe leiab, et Ekspressis avaldatud artikliga on tema ja ta töö kohta tehtud ebaõigeid järeldusi, sest ühe kategooria Riigikogu liikmete puhul kasutati andmeid terve kalendriaasta, teiste, uue koosseisu Riigikogu liikmete, puhul aga üheksa kuu lõikes.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et uudise kontekstis oli ETA Monitooring kõige otsesem ja pädevam infoallikas ning lehel ei tekkinud kahtlust uuringufirma tulemustes ning juba varem teistes meediakanalites avaldatud andmete suvaline muutmine ei olnud põhjendatud. Eesti Ekspressi hinnangul oli uudise avaldamine põhjendatud avaliku huviga.

Riigikogu kantselei saatis 28. jaanuaril Eesti Ekspressile õiendi, milles selgitas metoodilise vea olemasolu. Eesti Ekspress õiendit ei avaldanud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.3., sest jättis vea ilmnemise järel kasutamata võimaluse avaldada Riigikogu kantselei saadetud parandus.

Pressinõukogu ei saa kohustada Eesti Ekspressi kõrvaldama lehe veebiväljaandest kõnealust artiklit ja viiteid sellele. Pressinõukogu soovitab lehe veebiküljel siduda Pressinõukogu otsus ilmunud looga.

Pressinõukogu esimees Eve Rohtla

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele