Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 224

Pressinõukogu otsus
16.12.2008

Sirp ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Artmusic Kontserdiagentuuri turundusjuhi Ilja Goori kaebust  Sirbis 31. oktoobril 2008 ilmunud artikli „Fantastiline algus ja suurepärane lõpp, aga …“ peale ning otsustas, et Sirp ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis annab autor lugejatele edasi oma kontserdielamused, kuid muuhulgas nimetab Artmusic Kontserdiagentuuri piletihinda ebaeetiliseks väljapressimiseks.

Ilja Goor kaebas Pressinõukogule, et ei nõustu Sirbi väitega, et Artmusic Kontserdiagentuuri tegevus on ebaeetiline ja hinnapoliitika ebakorrektne. Samuti ei pea Ilja Goor õigeks hindade võrdlust avalik-õigusliku Eesti Kontserdiga. Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab agentuuri mainet. 12. novembril saatis agentuur lehele vastulause.

Sirp selgitas Pressinõukogule, et Sirbi puhul on tegu autorite lehega ja autorite seisukohad ei ole võrdsustatavad lehe seisukohtadega. Toimetuse kinnitusel oli antud artiklis tegu autori arvamusega piletihindade kohta. Sirp märkis, et sõna „väljapressimine“ ei kasutatud artiklis karistusõiguslikus tähenduses.

Pressinõukogu otsustas, et Sirp ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna tegu oli arvamuslooga, siis ei saanud see sisaldada kontserdikorraldaja vastuväiteid ning Sirp avaldas kaebaja seisukohad vastulausena 14. novembril.

Pressinõukogu leiab, et artikkel sisaldas ebakohaseid süüdistusi, mida toimetus oleks võinud vältida.

Pressinõukogu esimees Merit Kopli

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele