Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 251

Pressinõukogu otsus
27.08.2009

Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas V. V. (kaebaja nime Pressinõukogu ei avalikusta) kaebust Eesti Ekspressis 4. juunil 2009 ilmunud artikli „Kolmeaastase poisi külaskäik loomaaeda lõppes rongirataste all“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Tallinna loomaaias toimunud õnnetusest, kus väike poiss jäi lasterongi alla. Artiklis on antud sõna erinevatele osapooltele, välja arvatud lapse vanemad.

V. V. kaebas Pressinõukogule, et artiklis on eksitud tema poja nimega, kusjuures märget nime muutmise kohta pole. Lisaks on artiklis kaebaja sõnul teisigi valefakte ning juhtunu kohta on esitatud vaid arvamusi ja oletusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei kuulanud ära tema selgitusi, ei võtnud artiklist välja valeinfot ning kiirustas loo avaldamisega. Kaebaja ei pea põhjendatuks lapse vigastuste kirjeldamist, sest selleks puudus avalik huvi.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole mainitud lapse nime. Artiklis on toetutud juhtunut pealtnäinud loomaaia töötajate ning teiste pealtnägijate ütlustele ning see on ajakirjanikule tavapärane infoallikas. Toimetuse kinnitusel taotles ajakirjanik lapse vanematega kontakti kaks ja pool päeva, kuid ema keeldus kommentaaridest. Lapse isale anti võimalus oma seisukoha edastamiseks veel lehe ilmumise eelõhtul, kuid isa nõudis artikli puruks rebimist. Ekspressi kinnitusel oli loo avaldamisel avalik huvi olemas, sest paljud lapsevanemad on loomaaias laste järelevalve osas hooletud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks artiklis pidanud olema isa kommentaar. Samuti ei tule artiklist välja lehe poolt väidetu, et toimetus püüdis saada lapse vanematelt kommentaari.

Pressinõukogu leiab, et artiklis oleks pidanud olema märge, et lapse nime on muudetud.

Teiste eetikakoodeksi punktide vastu leht eksinud ei ole. Pressinõukogul puudub võimalus kontrollida faktide tõesust. Samuti peab Pressinõukogu artikli avaldamist avaliku huvi seisukohast vajalikuks. 

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele