Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 263

Pressinõukogu otsus
08.10.2009

Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud  head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas ERSP Taasasutava Kogu kaebust Eesti Rahvusringhäälingus 19. augustil 2009 eetris olnud Aktuaalse Kaamera peale ning otsustas, et Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava.

19. augusti Aktuaalne Kaamera avaldas uudise ERSP taasasutamise kava kohta. Uudislõik sisaldab erinevate osapoolte ja ekspertide kommentaare.

ERSP Taasasutav Kogu kaebas Pressinõukogule, et uudislõik oli üles ehitatud nii, et televaatajatele tekitati mulje, justkui oleks tegemist hukkamõistmist vääriva ettevõtmisega. Samuti kasutasid uudise autorid kaebaja hinnangul saatelõigus oma isiklikke arvamusi ja oletusi faktide pähe.

Rahvusringhääling vastas, et uudises esitatud kriitilised arvamused ERSP taasasutajate plaanide kohta ei kujuta endast süüdimõistvat otsust. Rahvusringhääling lisas, et saatelõigus on antud erinevate allikate info tasakaalustamiseks sõna ERSP Taasasutava Kogu esindajale Tiit Madissonile.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud 19. augusti Aktuaalses Kaameras head ajakirjandustava. Pressinõukogu hinnangul on uudislõik tasakaalustatud ning sõna on antud nii ERSP Taasasutava Kogu kritiseerijatele kui ka selle loojatele.

Pressinõukogu hinnangul ei ole uudises segamini faktid ja oletused, sest uudis põhineb konkreetsetel allikatel ning uudislõigu autor vahendab vaid allikate sõnu ning ei avalda isiklikku arvamust.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele