Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 265

Pressinõukogu otsus
08.10.2009

Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas I.I. (kaebaja nime Pressinõukogu ei avalikusta) kaebust Õhtulehes 6. augustil 2009 ilmunud artikli "Töötu äriidee: pakun daamidele abi ja seltsi" peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu mehest, kes pakub ajalehekuulutuses end saatjaks teatrisse või kontserdile. Lisaks avaldab mees veel teistsuguse sisuga kuulutusi, kus ta pakub end valvuriks, abiliseks või turvameheks.

I.I. kaebas Pressinõukogule, et ei ole rahul sellega, et leht avaldas esiküljel temast selja tagant tehtud foto, milleks luba ei olnud saadud. Samuti pole kaebaja rahul, et leht ei näidanud talle artiklit enne ilmumist.

Õhtuleht selgitas, et artikli näitamine allikale enne avaldamist ei ole ajakirjanduspraktikas levinud reegel ja kohustus. Toimetuse kinnitusel on see kohustuseks vaid juhul, kui allikaga on sõlmitud vastav kokkulepe, mida aga antud juhul ei olnud. Leht lisas, et kaebaja ei soovinud lasta end näoga pildistada, kuid oli nõus kuulutuses oleva foto avaldamisega tingimusel, et pildil olevalt autolt eemaldatakse firmanimi ja telefoninumber. Selle soovi toimetus täitis. Esiküljel avaldatud foto on tehtud lehe kinnitusel avalikus ruumis ning foto põhjal ei ole võimalik kaebajat tuvastada.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.3., mis näeb ette, et ajakirjanik peab rangelt kinni allikale antud lubadustest. Pressinõukogu leiab, et leht ei oleks tohtinud vastupidiselt allika väljendatud soovile teda pildistada ka selja tagant. Pressinõukogu hinnangul toimus intervjuu küll avalikus ruumis, kuid hetkel, mil intervjuu toimus, oli tegu intervjuu toimumiskohaga. Pressinõukogule esitatud materjalidest ilmneb, et ajakirjanik ja allikas olid kokku leppinud, et allikat ei pildistata.

Pressinõukogu on seisukohal, et toimetus ei olnud kohustatud artiklit enne ilmumist allikale näitama, sest vastavat kokkulepet ei sõlmitud. Antud juhul kinnitab ka kaebaja, et artikli ettenäitamiseks kokkulepet ei olnud.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele