Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 279

Pressinõukogu otsus
21.01.2010

Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas T.T. (anonüümne menetlus, kaebaja isik Pressinõukogule teada) kaebust Eesti Päevalehe peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

T.T. kaebas Pressinõukogule, et Eesti Päevalehes ilmunud artikkel lapsehoolduse vaidluse kohta on ühekülgne, sisaldab faktivigu ning vastulause võimalust talle ei pakutud. Samuti leiab kaebaja, et ajakirjanik on artiklist jätnud välja olulisi fakte, mida kaebaja esitas.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et avaldas artikli, sest toimetus nägi kahte olulist probleemi: lähisuhtevägivalla ja perevägivallaga lapse ohtu seadmise küsimust. Toimetus märkis, et artikkel kajastab perevägivalla juhtumit ning üks lapsevanematest oli jäänud riiklike institutsioonide abita. Eesti Päevaleht lisas, et toimetus suhtles mõlema osapoolega ning avaldas nende seisukohad. Lisaks suhtles toimetus kohtute ja prokuratuuriga ning probleemsete peredega tegelevate spetsialistidega. Pärast artikli ilmumist kaebaja toimetusega ühendust ei võtnud ega vastulauset ei soovinud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest kaebaja on artiklis piisavalt ja proportsionaalselt sõna saanud. Pressinõukogu pädevuses ei ole artiklis esitatud faktide tõesust kontrollida. Pressinõukogu hinnangul ei lükka kaebaja artiklis esitatud fakte ümber, vaid esitab kaebuses nende kohta oma seisukohti.

Pressinõukogu hinnangul ei pakkunud leht kaebajale vastulauset, sest kaebaja ei avaldanud vastavat soovi ega osutanud toimetuse tähelepanu väidetavatele eksimustele.

Pressinõukogu ei pea õigeks, et Eesti Päevaleht avaldas artiklis osapoolte nimed. Kuigi kumbki lapsevanem ei taotlenud anonüümsust, oleks leht võinud mõelda lapse tulevikule ning jätta artiklis nimed avaldamata.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele