Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 280

Pressinõukogu otsus
21.01.2010

Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Soome Sõjaveteranide Eesti Ühenduse ja Mati Blumfeldti kaebust Eesti Ekspressis 24. septembril 2009 ilmunud artikli „Rikas invaliid tehti puupaljaks“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib ühest Eesti vanimast sõjainvaliidist Enno Koppasest, kes süüdistab Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendust temalt vara välja petmises ja selle kasutamises.

Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus ja selle juhatuse liige Mati Blumfeldt kaebasid Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valefakte, on kallutatud ja ei kajasta ühenduse seisukohti. Samuti ei ole kaebajad rahul, et leht ei avaldanud nende vastulauset ega eemaldanud ebakohaseid kommentaare Ekspressi veebiküljelt.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et leht kajastas ühenduse arvamust ja lisas, et  ühenduse seisukohti oleks võinud artiklis rohkem olla, kuid artikli jaoks oli ruumi vaid pool lehekülge ning artiklit tuli enne avaldamist kärpida. Eesti Ekspressi kinnitusel arvestas toimetus Mati Blumfeldti poolt tehtud parandustest osadega. Toimetus lisas, et vastulause avaldamine täies ulatuses polnud võimalik selle pikkuse tõttu. Eesti Ekspress märkis, et ainus, milles leht eksis on see, et sõjainvaliidi abikaasa Vilma Koppas ei surnud onkoloogiahaiglas. Toimetuse kinnitusel ei olnud see pahatahtlik eksimus.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2. vastu, mis näeb ette, et faktide ja tsitaatide parandamiseks tuleb anda võimalus vastulauseks. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht ühenduse vastulause avaldama, sest tegemist on artikliga, mis sisaldab tõsiseid süüdistusi ja hulga faktiväiteid.

Pressinõukogu hinnangul oleks leht pidanud avaldama vabanduse selle kohta, et artiklis oli faktiviga Vilma Koppase kohta.

Pressinõukogu on seisukohal, et toimetus oleks pidanud eemaldama Eesti Ekspressi veebiküljelt solvavad kommentaarid, sest nende puhul on tegemist anonüümse laimuga.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele