Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 281

Pressinõukogu otsus
21.01.2010

Äripäev rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas põllumajandusministeeriumi kaebust ajalehes Äripäev 29. oktoobril 2009 ilmunud artikli „Koolitused kulutavad raha ja tööpäevi“ ning sama päeva lehe esikülje „Koolituspillerkaar neelab miljoneid“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu põllumajandusministeeriumi poolt korraldatavatest koolitustest ning leht väidab, et põllumajanduse kureerimiseks tuleb ministeeriumil töötajaid ohtralt koolitada, sealjuures korraldatakse mitu korda kuus kahepäevaseid koolitusi. Lehe väitel kulutatakse selleks mitmeid miljoneid kroone. Artiklis saab sõna ministeeriumi kantsler, samuti on artikli juures põllumajandusministri kommentaar.

Põllumajandusministeerium märgib kaebuses, et artikkel ja lehe esikülg sisaldavad valeandmeid, fakte on valesti tõlgendatud ning artiklis on hinnanguid, mille eesmärk on kahjustada ministeeriumi mainet. Põllumajandusministeerium andis ajakirjanikule küsimustele vastamise käigus õiged andmed, kuid Äripäev neid ministeeriumi hinnangul ei kasutanud. Kaebaja palus lehel pärast artikli ilmumist vead parandada, kuid toimetus sellega ei nõustunud ja teatas vastuseks, et leht ei eksinud.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et põllumajandusministeeriumi koolitustest kirjutati seepärast, et erinevate ministeeriumide dokumendiregistrite vaatlemisel jäi silma, et põllumajandusministeerium korraldab sageli mitu päeva kestvaid koolitusi ja seminare. Lehe kinnitusel sai põllumajandusministeerium artiklis võimaluse küsimustele vastata ja koolituste kohta selgitusi anda. Toimetus lisas, et ministeeriumi vastuseid ei moonutatud, samuti ei eksitud faktide avaldamisel. Lehe kinnitusel ei olnud artikli eesmärk ministeeriumi mainet kahjustada. 

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on lehe esikülje pealkiri eksitav, sest see ei toetu faktidele. Artiklis väidab põllumajandusministeeriumi kantsler, et koolitusteks kulub umbes miljon krooni, kuid esiküljel räägitakse miljonitest. Samuti ei tule artiklist välja, et koolitused on mõeldud lisaks ministeeriumi töötajatele ka  ministeeriumi valitsemisala töötajatele.

Samuti rikkus Äripäev ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette, et faktivigade parandamiseks tuleb anda võimalus vastulauseks. Põllumajandusministeerium küsis Äripäevalt vastulauset, kuid leht seda ei võimaldanud. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht jõudma kaebajaga vastulause osas kokkuleppele. 

Pressinõukogu leiab, et artiklist ei selgu, miks on ministeeriumidest valitud välja just põllumajandusministeerium. Pressinõukogu hinnangul oleks artiklis pidanud olema võrdlus ministeeriumide koolituskulude kohta, sest see aidanuks valikut põhjendada.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele