Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 290

Pressinõukogu otsus
22.04.2010

Järva Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Riigikogu liikme Jaan Kundla kaebust Järva Teataja online´is 7. detsembril 2009 ilmunud artikli „Kohus käsib Jaan Kundlal vihavaenlasele 7000 krooni maksta“ peale ning otsustas, et väljaanne ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikli näol on tegu Kuma raadio uudise refereeringuga ning selles on kirjas, et kohus otsustas Jaan Kundlalt välja nõuda 6658 krooni võla ja viivise nõudes.

Jaan Kundla kaebas Pressinõukogule, et artikkel on vale ja teda laimav. Kaebaja hinnangul ei ole toimetus kontrollinud avaldatud materjali tõesust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temalt kommentaari ei küsitud ning vastulauset ei avaldatud.

Järva Teataja vastas Pressinõukogule, et refereeritud Kuma raadio uudisest oli aru saada, et Jaan Kundlaga oli räägitud ning seepärast leht talle üle ei helistanud. Toimetus lisas, et artikli pealkirja muudeti. „Vihavaenlase“ lisamist pealkirja põhjendas leht sellega, et Jaan Kundla ja teine osapool kohtus on teineteist nii kirja teel kui ka kohtuistungitel solvangutega üle valanud. Toimetus märkis, et Jaan Kundla ei nõudnud vastulause avaldamist kõnealuse uudise kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Järva Teataja ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et artiklis on selgesti näha, et Jaan Kundlaga on räägitud ning seega on Jaan Kundla Kuma raadio vahendusel sõna saanud. Vastulauset aga Jaan Kundla Järva Teatajalt 7. detsembril 2009 online´is avaldatud uudisele ei taotlenud.

Pressinõukogu hinnangul ei saa pidada eksitavaks sõna „vihavaenlane“ kasutamist pealkirjas, sest seda kinnitavad kahe mehe vahelised arvukad kohtuvaidlused.

Pressinõukogu leiab, et pika ajalooga jätkulugude puhul võiks olla artikli lõpus  lühikokkuvõte eelnevalt toimunust, mis teeks lood selgemaks ka taustainfot mitteteadvatele lugejatele.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele