Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 294

Pressinõukogu otsus
22.04.2010

Den za Dnjom rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Aleksandr Moisseevi kaebust Den za Dnjomis 12. veebruaril ilmunud artikli „Pidage kohut ja sattuge ise kohtu alla“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu sellest, et Ida-Viru kohtunikku Jüri Sakkartit kahtlustatakse  altkäemaksu nõudmises. Lehe väitel on looga seotud ka 3. veebruaril kinni peetud Aleksandr Moisseev, kes olevat kaitsepolitsei andmetel pakkunud kohtunikule oma vabastamise eest altkäemaksu.

Aleksandr Moisseev kaebas Pressinõukogule, et teda 3. veebruaril kinni ei peetud ja seega on leht avaldanud valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht temaga kinnipidamise ega ka väidetava altkäemaksu teemal ei rääkinud.

Den za Dnjom vastas Pressinõukogule, et info Aleksandr Moisseevi vahistamise ja altkäemaksu andmise kahtluse kohta pärineb kaitsepolitseilt. Leht märkis, et artikli lõpliku teksti õigsust kinnitas ka kaitsepolitsei esindaja. Toimetuse kinnitusel oli õigus Aleksandr Moisseevi kohta infot levitada vaid kaitsepolitseil ning lehel puudus võimalus seda teavet kontrollida.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali korral peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artiklis on küll lause, milles on Aleksandr Moisseevit parafraseeritud, kuid süüdistusi arvestades ei ole see Pressinõukogu hinnangul piisav ning toimetus oleks pidanud Aleksandr Moisseevilt võtma kommentaari.

Pressinõukogu leiab, et ajakirjandus peaks kontrollima uurimisorganite poolt antavat infot ka süüdistatavate käest. Pressinõukogu hinnangul ei vabasta infoallika staatus lehte info sisu kontrollimisest.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele