Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 329

Pressinõukogu otsus
03.03.2011

Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Compakt Kinnisvara kaebust Eesti Ekspressis 6. jaanuaril 2011 ilmunud artikli „Kallis korter tõi ostjale hulga vintsutusi“ peale ning otsustas, et leht  ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu kodu ostnud naisest, kes kaebas arendaja kohtusse, kuna uhiuus korter haises. Naine võitis protsessi, kuid kohtuametniku allkirja puudumise pärast ei ole talle poole aasta jooksul kohtukulusid hüvitatud.

Compakt Kinnisvara kaebas Pressinõukogule, et artikli veebiversiooni pealkiri „Jäle hais ajas kallist korterist välja“ viitab rohkem ventilatsiooniprobleemile kui kohtumenetluse kulude teemale ja on eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et neile kui konflikti osapoolele artiklis sõna ei antud, eriti kuna kõik artiklis esitatud väited ei pärine kohtuotsusest, vaid seal on ka teise osapoole subjektiivseid ütlusi. Kaebaja leiab, et artiklis on vale faktiväide „värske õhu sissevooluavad olid paigaldamata, kuigi projektis olid need ette nähtud“. Kaebaja arvates on rikutud eetikakoodeksi punkte 1.4, 4.2, 4.11 ja 5.1

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikkel kajastas kohtuotsusega tuvastatud asjaolusid, kuid mitte juriidilises keeles, vaid tavalises kõnekeeles. Eesti Ekspressi hinnangul ei ole tegemist konflikti kajastamisega, vaid juba lahenduse leidnud juhtumi ja jõustunud kohtuotsusega. Leht leiab, et artikli pealkiri veebis on sisuga kooskõlas ja ei ole eksitav.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Artiklis ei ole toodud sisse põhimõtteliselt uusi etteheiteid võrreldes olemasoleva kohtuotsusega, mida artikkel kajastab, mistõttu ei olnud tingimata vajalik küsida kohtus kaotanud osapoolelt täiendavaid kommentaare. Samas Pressinõukogu leiab, et kui väljaanne otsustab kasutada kohtuotsuse kajastamise puhul ühe osapoole täiendavaid kommentaare, siis võiks võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes lisada ka teise poole ütlused.

Pressinõukogu hinnangul ei olnud ekslik faktiväide sissevooluavade ehitamise kohta artiklis määrava tähtsusega, et seda lugeda eetikakoodeksi rikkumiseks. Ka kohus leidis, et see, kuidas ventilatsioonisüsteem oli ehitatud, ei olnud antud vaidluse lahendamisel määrava tähtsusega, kui see süsteem ei suutnud oma ülesannet täita.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele