Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 330

Pressinõukogu otsus
31.03.2011

Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Yana Toomi kaebust Kanal 2 saates Reporter 3. veebruaril 2011 eetris olnud saatelõigu peale laste sporditoetustest Tallinnas ning otsustas, et Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib sellest, et Tallinna linn vähendas laste sporditoetusi. Sõna saavad spordisaalis treenivad lapsed, spordikooli esindaja ja üks Tallinna linnavolikogu opositsiooni liige.

Tallinna abilinnapea kaebas Pressinõukogule, et saatelõik on ühepoolne, kahjustab Tallinna linnavalitsuse mainet ning loob vaatajatele vale kujutelma linnavalitsuse suhtumisest laste spordivõimaluste rahastamisse üldiselt. Kaebaja hinnangul sisaldas saatelõik valet selle kohta, et linnavalitsus ei reageerinud Kanal 2 ettepanekutele teemat kommenteerida. Kaebaja väitel ei võtnud telekanal antud teemal 31. jaanuarist kuni 4. veebruarini linnavalitsusega ühendust.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et saatelõigu reporter püüdis saada ühendust linnavolikogu esimehe, Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja ja Tallinna linna avalike suhete direktoriga ning lõpuks pöördus Keskerakonna pressiesindaja poole, mida kinnitavad Pressinõukogule esitatud ajakirjaniku kõnede eristused ja kõne salvestus. Kanal 2 lisas, et saatelõigus esines siiski Tallinna linnavolikogu liige.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik kuulama ära kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks toimetus pidanud jätkama pingutusi linnavalitsuselt kommentaari saamiseks, sest ühel päeval 15 minuti jooksul (nagu selgus Kanal 2 poolt esitatud kõnede eristusest)  inimestele mobiiltelefonile helistada proovimist ei saa pidada piisavaks jõupingutuseks teise osapoole kommentaari saamisel.

Lisaks  rikuti ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1. (uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad). Pressinõukogu hinnangul esitas reporter uudislikus saatelõigus  subjektiivseid hinnanguid, mis ei põhinenud faktilisel informatsioonil.

Pressinõukogu leiab, et vaatajaid eksitas ka asjaolu, et Tallinna volikogu liikme kommentaari puhul polnud märgitud tema poliitilist kuuluvust. Sellega jäeti vaatajatele mulje, et üks Tallinna linnavõimu esindaja on sõna saanud. Tegelikult oli tegemist volikogu opositsiooni (IRL) esindajaga.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele