Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 361

Pressinõukogu otsus
06.10.2011

Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Liivalaia Gümnaasiumi direktori Veiko Rohunurme kaebust Eesti Ekspressis 22. juunil 2011 ilmunud artikli „Koolid, kuhu keegi ei taha minna“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel annab ülevaate Tallinna koolidest, kuhu oli esimesse klassi astumiseks väikseim konkurss.

Liivalaia Gümnaasiumi direktor Veiko Rohunurm kaebas Pressinõukogule, et Eesti Ekspress jättis reageerimata kooli saadetud kirjale ning ei avaldanud ka õiendit, mida kool soovis. Samuti on artikli stiil tema hinnangul halvustav ning silte kleepiv ning  kasutatud on väljendeid, mis on solvavad nii õpetajatele, õpilastele kui ka lastevanematele.

Eesti Ekspress selgitas, et ei ole halvustanud ühtegi kooli, milles oli väiksem konkurss esimese klassi kohtadele, vaid vastupidi – leht on selgitanud, et vähese konkursi ja kooli sisulise töö vahel puudub seos. Eesti Ekspressi kinnitusel on artiklis kirjas, et avaldatud pingerida ei saa võtta kui koolide headuse näitajat, vaid see näitab, milliseid koole eelistavad lapsevanemad lapse kooli panekul.

Pressinõukogu leiab, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul oli artikli pealkiri „Koolid, kuhu keegi ei taha minna“ sisuliselt eksitav, eriti nende artiklis käsitletud koolide osas, kuhu tahtjaid oli rohkem kui kohti. Samuti oli eksitav artikli juures esitatud tabeli pealkiri „Tallinna vähemenukad koolid“, kuna samas tabelis olid kirjas ka suure sisseastumiskonkursiga koolid.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele