Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 373

Pressinõukogu otsus
01.12.2011

Delfi rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Katrina Allikmaa kaebust Delfis 24. septembril 2011 ilmunud artikli „Naabrid kahtlustavad, et noorpere väärkohtleb oma loomi“ peale ning otsustas, et Delfi on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Saaremaal elavast perest, keda naabrid lehe väitel kahtlustavad loomade hooleta jätmises. Artikli näol on tegemist Meie Maa loo refereeringuga.

Katrina Allikmaa kaebas Pressinõukogule, et tema kohta on süüdistusi esitatud, kuid talle sõna antud ei ole. Kaebaja leiab, et artiklis on esitatud tema kohta valeinfot.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud kahtlused, mida Saaremaa Panna küla elanikud avaldasid loomaarstile. Kaebaja seisukohta artiklis ei ole Delfi kinnitusel seepärast, et temaga ei õnnestunud ühendust saada. Peale artikli ilmumist pakuti kaebajale võimalust vastulauseks, kuid tänaseni ei ole kaebaja seda esitanud.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.2. ja 3.5, mis näevad ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled ning toimetus peab kontrollima kriitilise materjali tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud Katrina Allikmaa kohta tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Pressinõukogu rõhutab, et teise väljaande artikli refereerimine ei vabasta toimetust vastutusest ilmuva materjali eest.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele