Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 385

Pressinõukogu otsus
28.12.2011

Ajaleht Narva ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Julia Lahtarina kaebust ajalehes Narva 7. novembril 2011 ilmunud artikli „Tellitud mõrv“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel väidab, et Viktor Lahtarini tapmiskatse tellis tema abikaasa Julia Lahtarina. Artiklis on kirjas, et abikaasade vahel oli sõlmitud leping, et lahutuse korral Julia Lahtarina ei saa midagi ühisest varast.

Julia Lahtarina kaebas Pressinõukogule, et artikliga püütakse tema suhtes kujundada enne kohtuotsust negatiivset hinnangut. Kaebaja leiab, et tema käsitlemine kurjategijana enne kohtuotsust ei ole kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Narva vastas Pressinõukogule, et artikkel põhineb avalikul infol ja leht kirjeldas aastaid tagasi aset leidnud juhtumeid, millest on kirjutanud ka teised väljaanded. Eelseisva kohtuprotsessi osas tsiteeris artikkel süüdistuskokkuvõtet. Lehe sõnul kinnitab hilisem süüdimõistev kohtuotsus, et ajalehes ilmunud info oli tõene. Leht lisas, et palus kaebajal viidata valedele faktidele, kuid Julia Lahtarina seda ei teinud. Leht märkis, et on valmis avaldama kaebaja vastulause või intervjuu kaebajaga.

Pressinõukogu hinnangul ei rikkunud ajaleht Narva head ajakirjandustava.

Pressinõukogu juhib samas tähelepanu, et toimetused peaksid olema väga ettevaatlikud kindlasõnaliste väidetega kellegi süüdiolekus enne kohtuotsust.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele