Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 391

Pressinõukogu otsus
26.01.2012

Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas A.A. (anonüümne menetlus) kaebust Eesti Päevalehes 14. oktoobril 2011 ilmunud artikli „Kalamajas tapetu oli inimkaubanduse kauaaegne ohver“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Kalamajas tapetuna leitud noorest naisest, kes oli kannatanud psüühiliste probleemide käes ning jäänud abi ja rahata. Lehe väitel oli naist varem sunnitud prostitutsioonile, asi jõudis kohtusse ning kohus mõistis talle valuraha. Lehe väitel võib naise esimeseks kupeldajaks pidada tema ema. Samuti süüdistas leht naise ema, et too ostis kohtu poolt määratud valuraha eest köögimööbli.

A.A. kaebas Pressinõukogule, et artiklis on tema kohta avaldatud valeinfot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei andnud talle võimalust kommentaariks, kuigi tema kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi.

Eesti Päevaleht vastas, et on valmis ümber lükkama faktiväited tingimusel, et kaebaja suudab tõendada, et just tema on artiklis märgitud ema ja ümberlükkamine isikustatakse. Lehe kinnitusel andis artikli autor asjast puudutatud isikutele võimaluse anonüümselt kaasa rääkida. Leht märkis, et suhtles kaebajaga peale artikli ilmumist. Leht lisas, et kaebaja ei ole taotlenud faktiväite parandamist.  

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi, kuid talle sõna antud ei ole. Ka oleks kaebajale sõna andmine hoidnud ära faktivea, millega leht rikkus koodeksi punkti 1.4.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele