Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 429

Pressinõukogu otsus
13.12.2012

BNS rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas CV Keskuse tegevjuhi Paavo Heili kaebust BNSis 1. oktoobril 2012 ilmunud uudise „CV-Online süüdistab oma Leedu konkurenti andmete varastamises“ peale ning otsustas, et BNS rikkus head ajakirjandustava.

Uudises seisab, et CV-Online süüdistab Leedu tööportaali CV Keskus oma andmete varastamises ja nende ebaseaduslikus kasutamises. Samuti väidab BNS oma uudises, et prokuratuur käivitas Leedus kriminaaluurimise ja kohus arestis CV-Online´i kahjunõude tagamiseks Leedu firma arvelduskontod.

CV Keskus kaebas Pressinõukogule, et tegemist oli ühepoolse ja faktivigase kajastusega, mille tõttu kannatab firma kahju. Kaebaja kinnitas, et CV Keskuse vastu ei ole algatatud kriminaalasja, kontod ei ole arestitud ning firma ei ole andnud ühelegi isikule ülesannet hankida infot konkurendi kohta. CV Keskus lisas, et nende käsutuses ei ole CV-Online´i poolt nimetatud ärisaladust.

BNS vastas Pressinõukogule, et uudise allikaks olid Leedu prokuratuur ja CV-Online.

Pressinõukogu otsustas, et BNS rikkus uudisega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna uudises esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud andma sõna ka CV Keskuse esindajale.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele