Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 430

Pressinõukogu otsus
29.11.2012

Koit rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Roy Strideri kaebust ajalehes Koit 23. oktoobril 2012 ilmunud artikli „Maakonna põllumehed ei lepi valetamisega“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et Põlva Agro kontorisse kogunes põllumeeste vestlusring, kus arutati Roy Strideri poolt sotsiaalmeedias kirjutatud konfliktist tulenevat meediakajastust. Agraartootjad leidsid, et teemakajastus oli täis faktivigu ja ebatäpsusi.

Roy Strider kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ja sisu tembeldavad teda ühemõtteliselt valetajaks. Kaebaja ei ole rahul, et talle artiklis sõna ei antud. Samuti leiab Roy Strider, et artiklis on esitatud lugejaid eksitavaid ja ebaõigeid väited näiteks tuule kiiruse kohta ja põllumajandusmürkide ravimiteks nimetamise kohta. Kaebaja pöördus peale artikli ilmumist toimetuse poole ja nõudis avalikku vabandust, kuid vastust ta ei saanud.

Koit vastas Pressinõukogule, et vahendas artiklis põllumeeste vestlusringis esitatud seisukohti, mille sisu ega pealkiri tembelda kedagi valetajaks. Koit pidas oluliseks põllumeeste vestlusringi kajastada, sest teised meediakanalid antud teema puhul põllumeestele sõna ei andnud ja teema vastu oli olemas jätkuvalt avalik huvi. Samuti lisab Koit, et artiklis avaldatud faktiväited põhinevad seadusandlusel ja põllumeeste kui spetsialistide ütlustel ning need on enne avaldamist üle kontrollitud. 

Pressinõukogu otsustas, et Koit rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikkel on ajendatud Roy Strideri poolt sotsiaalmeedias kirjutatust, siis tulnuks artiklis sõna anda ka Roy Striderile. Samuti leiab Pressinõukogu, et Koit oleks võinud Roy Strideri poolt ülestõstetud teemat lugejaile selgitada, sest ei saa eeldada, et lugejad on kursis sotsiaalmeedias ja teistes lehtedes samal teemal avaldatuga.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele