Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 469

Pressinõukogu otsus
24.10.2013

Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas AS EMT kaebust Postimehes ja lehe veebis 14. augustil 2013 ilmunud artikli „EMT ohverdas vanad kunded 4G-le“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib leviprobleemidest EMT võrgus, EMT süüdistab aga probleemides viletsa antenniga nutitelefone ning raudmaterjali, mida ehituses ja autodes kasutatakse.

AS EMT kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav, sest selles on kasutatud ühe allika arvamust, mille EMT on ümber lükanud. EMT leiab, et artikli pildiallkiri „Mõneski kodus on üks koht puuriida juures, kus töötavad vanemad telefonid, aga isegi see ei pruugi päästa EMT innovatsiooni eest“ on kirjutatud EMT-d halvustavas toonis ning toob samuti välja, nagu oleks 4G probleemide põhjuseks, ehkki EMT artiklis selle väite ümber lükkas. Samuti leiab kaebaja, et artikli juhtlõigus on esitatud info ühekülgselt. EMT vastus ajakirjanikule on artiklis esitatud napilt ja kontekstis, mis seab täielikult kahtluse alla selle usaldusväärsuse. EMT leiab, et nende kommentaar on jäetud sisuliselt tähelepanuta ja artikkel on ehitatud üles anonüümse allika seisukohale vastavalt.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikli pealkiri tuleneb sisust. Leht kinnitas, et autor suhtles allikatega, kes on käsitletud teema puhul asjatundjad. Leht märkis, et ka EMT kinnitas, et 4G-võrgu väljaehitamise ajal võib esineda leviprobleeme. Postimehe kinnitusel tugineb pildiallkiri kliendikogemusele. Postimehe väitel on EMT saanud sõna olukorra selgitamiseks, samuti avaldas leht EMT vastulause samal päeval.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on EMT saanud artiklis võimaluse oma seisukohtade selgitamiseks.

Pressinõukogu juhib Postimehe tähelepanu sellele, et anonüümseid allikaid tuleks kasutada erandjuhtudel ja mitte siis, kui allika eesmärk on tekitada lugejates usaldusväärust konkreetse teema seisukohast. Samuti peaks loo pealkiri võimalikult täpselt kajastama sisu, mistõttu sõna „ohverdas“ kasutamine võib lugejates tekitada mitmeti mõistmist.

Pressinõukogu

 
Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele