Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 472

Pressinõukogu otsus
24.10.2013

Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Aleksandr Popovi kaebust Eesti Ekspressis 4. juulil 2013 ilmunud artikli „Abdul Turay: Veetlevad valetajad“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Abdul Turay arvamusartiklis on juttu plagiaadist gümnaasiumis ja ülikoolides.

Aleksandr Popov kaebas Pressinõukogule, et artiklis on nimetatud teda kui ühe tsitaadi allikat ja omistatud väiteid, mida ta ei ole kunagi esitanud. Samuti on artiklis eksitud kaebaja töökohaga. Kaebaja lisas, et tal on seoses selle väitega tekkinud tööalaseid komplikatsioone. Samuti pole ajaleht vastanud tema e-kirjale, kus ta küsis võimalust, kuidas olukorda parandada.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artiklis oli ekslikult märgitud kaebaja töökohana Tallinna Ülikool, kuigi tegelikkuses töötas ta Tallinna Tehnikaülikoolis. Leht lisas, et kaebaja tsitaat avaldati selliselt nagu see esitati artikli autorile. Kuivõrd leht ei soovi hakata tõendama tsitaadi vastavust, otsustati tsitaat veebis olevast artiklist eemaldada.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul eksis leht kaebaja töökohaga ning samuti ei suutnud tõendada kaebaja väidetava tsitaadi vastavust tegelikkusele.

Pressinõukogu

 
Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele