Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 474

Pressinõukogu otsus
14.11.2013

Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus kaebust Eesti Päevalehes 2. juulil 2013 ilmunud artikli „Riigilt ohtralt toetust saanud MTÜ vaigistas teiste seltside hääled“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et lastekaitseseltside võrgustiku ajas lõhki MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus juhi jutt lastetoetuse tõstmise vastu. Teised lastekaitseühendused soovisid toetuse viivitamatut tõstmist.

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus kaebas Pressinõukogule, et artiklis on esitatud eksitavat infot ja jäetud arvestamata tõestatavad faktid. Kaebaja märkis, et tõele ei vasta ka väited, mille kohaselt olevat MTÜ teistele Lapse Huvikaitse Koja liikmetele oma arvamust peale surunud või ainuisikuliselt otsustanud pöördumise sisu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nende nimi on artiklis kirjutatud valepidi.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et toimetusel on materjalid selle kohta, et Lapse Huvikaitse Koja liikmed soovisid lastetoetuse tõusu kohta avaldusse konkreetset märkust. Kojast väljaastunud liikmed tõid põhjuseks just lastetoetuse küsimuse ja koostöö puudumise. Leht märkis, et MTÜ nimi on tänaseks veebis olevas artiklis parandatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4. vastu, mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul eksis leht antud punkti vastu juhtlõigus, kus on kirjas: „Lastekaitseseltside võrgustiku ajas lõhki MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus juhi Marika Ratniku soolo napi lastetoetuse tõstmise vastu.“. Tegelikkuses soovis Marika Ratnik lastetoetuse tõusu tulevikku lükata ja seega ei olnud ta toetuse tõstmise vastu.

Pressinõukogu arvates tuleks olla ettevaatlik ka hinnangute kasutamisega pealkirjades. Antud loo puhul on küsitav sõna „ohtralt“ kasutamine pealkirjas.

Pressinõukogu

 
Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele