Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 478

Pressinõukogu otsus
14.11.2013

Vooremaa ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Marianne Kivimurd-Tarelkina kaebust Vooremaas 24. septembril 2013 ilmunud artikli „Mustvees soditi majandusühistu kaupluse sein“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et Mustvee gümnaasiumi lähedal oli kaupluse seinale kirjutatud Marianne Kivimurru kohta solvang. Leht avaldas ka seinal olnud teksti. Fotot soditud seinast ega kaebajast lehes ei olnud.

Marianne Kivimurd-Tarelkina kaebas Pressinõukogule, et teda häbistava info avaldamine lehes oli vastuvõetamatu ning tema au ja väärikuse alandamise võimendamine läbi ajalehe. Kaebaja märkis, et seinte sodimine tema töökoha vahetus läheduses oli niigi alandav.

Vooremaa vastas Pressinõukogule, et kirjutas sellest, mis linnas toimub. Leht leiab, et Marianne Kivimurd-Tarelkina on avaliku elu tegelane ja peab arvestama sellega, et talle pööratakse seetõttu ka kõrgendatud tähelepanu.

Pressinõukogu otsustas, et Vooremaa ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Vastavalt ajakirjanduseetika koodeksile teenib ajakirjandus avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Kaebaja näol on tegemist avaliku elu tegelasega, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu õigustatud.

Pressinõukogu

 
Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele