Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 485

Pressinõukogu otsus
05.12.2013

Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Ene Ergma, Peeter Tulviste, Jaak Aaviksoo ja Andres Metspalu kaebust Eesti Päevalehes 28. oktoobril 2013 ilmunud artikli „Lõssenko Eesti teaduse kallal“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Arvamusartikkel räägib teaduse ja poliitika vahelise erinevuse kadumise ohtlikkusest. Kaebajaid artiklis nimepidi ei nimetata.

Kaebajad ei ole rahul, et eesti teadust on võrreldud stalinlik-lõssenkistliku perioodi teaduskorraldusega ilma ühtegi fakti või argumenti toomata. Kaebajad leiavad, et neile on artiklis esitatud ilma fakte toomata süüdistusi tegudes, mis riivavad oluliselt nende au ja väärikust. Kaebajate hinnangul oleks selliste süüdistuste puhul pidanud andma neile võimaluse vastuväideteks. Lisaks leiavad kaebajad, et artikli pealkiri on sildistav.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et ajakirjanduse üks peamine kohustus on ühiskonnas kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu teostamist ja sellega peavad arvestama ka teadlased, kes on suundunud poliitikasse. Artiklit läbiv teema on teaduse ja poliitika segunemine ja artikli autor toob näited kaebajate kohta viidates üldteada sündmustele ja arengutele. Artikli autor seostab tuntud juhtumeid üldise teemaga, mida artikkel käsitleb. Leht lisas, et teadusajakirjanikul on kindlasti õigus võtta omapoolseid seisukohti toimunu suhtes.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldati artiklis kaebajate kohta ebatäpset infot ja loodi moonutatud seoseid fakte esitamata.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele