Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kaebus nr 490

Pressinõukogu otsus
23.01.2014

Hiiu Leht ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Aare-Villu Katteli kaebust Hiiu Lehes 30. augustil 2013 ilmunud artikli „Aare-Villu Kattel lahkus ametist“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Hiiu maavalitsusest lahkus omal soovil töölt Aare-Villu Kattel. Artiklis märgitakse, et lehel ei õnnestunud Aare-Villu Kattelilt kommentaari saada.

Aare-Villu Kattel kaebas Pressinõukogule, et leht avaldas andmed tema tervisliku seisundi kohta, milleks ta nõusolekut ei andnud. Kaebaja lisas, et tema mobiiltelefoni number oli lehele teada, kuid talle keegi ei helistanud ja seega on leht avaldanud ka eksitavat infot.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et kaebaja puhul on Hiiumaal tegemist avaliku elu tegelasega. Leht lisas, et väljend „tööstress“ ei ole otseselt meditsiiniline diagnoos, vaid üldisem hinnang inimese tervislikule seisundile. Lehe esitatud kõnede väljavõte näitab, et toimetus helistas kaebajale. Leht märkis, et toimetus saatis kaebajale ka e-kirja.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest tegemist ei olnud uudisega, mis vajanuks kommentaari. Leht aga soovis kaebajale sõna anda ja võttis temaga ühendust nii telefoni kui e-kirja teel, kuid kaebaja ei vastanud.

Pressinõukogu

 

 Pressinõukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele