Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu soovitab ajakirjanikel vältida rollikonflikte

Tallinn, 2. mai 2006. Pressinõukogu arutas kaebust ajalehe Lääne-Harju Ekspress peale, mis oli tingitud ajakirjaniku rollikonfliktist ning kuigi lehe kohta taunivat otsust ei tehtud, soovitab Pressinõukogu sarnaseid konfliktsituatsioone vältida.

Arusaamatus tekkis selle üle, kas kultuuripreemia žüriisse kuulunud ajakirjanik tohtis žürii koosoleku käigust kirjutada või mitte. Pressinõukogu leidis, et see arusaamatus tekkis, kuna osapooled jätsid eelnevalt kokku leppimata, kas žüriiliikmest ajakirjanik võib kirjutada  ka komisjoni sisemisest tööprotsessist. Samuti on ajakirjanik asetanud end rollide konflikti: ta on nii žürii liige kui ka selle tegevust kajastav ajakirjanik. Samas on kohaliku lehe üks ülesanne olla kogukonnaväärtuste edendaja. Seetõttu löövad väikeses kohas aeg-ajalt ka ajakirjanikud kodanikena kaasa kohaliku elu edendamises, kuuludes töörühmadesse või komisjonidesse.

Pressinõukogu soovitab ajakirjanikel end mitte asetada rollikonflikti olukorda, sest see võib takistada usaldusväärset ajakirjanduslikku tegevust. Kohalikus elus kaasalöömine peaks olema korraldatud nii, et säiliks ajakirjaniku sõltumatus. "Kui oled ise mõne kohaliku tööorgani liige, on selle tegevuse sõltumatu kajastamine raskendatud," ütles Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk. "Kõige enam vajavad vältimist juhtumid, kui töötatakse ühekorraga nii ajakirjaniku kui suhtekorraldajana. Nendes kahes ametis korraga olemine on välistatud, tuleks teha valik."

Lääne-Harju Ekspressis 28. jaanuaril 2006 ilmunud artikli „Keila linna 2006. aasta kultuuripreemia laureaat on Aivar Põldvee" ning 11. veebruaril 2006 ilmunud artikli „Kultuuripreemia määramisest" peale esitas Pressinõukogule kaebuse Heli Nurger. Ta kaebas, et artiklid annavad lugejatele Keila linna kultuuripreemia laureaadi valimisest moonutatud infot ning on laureaadi ja teda esitanud inimeste suhtes solvavad. Lisaks ei pidanud kaebaja õigeks ajakirjaniku poolt info hankimise viisi, sest ajakirjanik kultuuripreemia määramise komisjoni liikmena oleks pidanud teisi liikmeid artikli kirjutamisest teavitama.

Pressinõukogu otsustas, et kuigi kaebaja ja väljaande vahel oli toimunud arusaamatus, ei ole Lääne-Harju Ekspress rikkunud head ajakirjandustava. Artikli „Keila linna 2006. aasta kultuuripreemia laureaat on Aivar Põldvee" puhul on tegu reportaažiga ning selles žanris esitatakse ka autori subjektiivseid seisukohti.

Arvamusartikli „Kultuuripreemia määramisest" puhul Lääne-Harju Ekspressi toimetaja ajakirjanduse eetikakoodeksit rikkunud ei ole, sest igal inimesel on õigus arvamust avaldada. Oma arvamuse oleks võinud lehele saata ka komisjoni teised liikmed, sest lehe vastusest ei nähtu, nagu oleks väljaanne teiste arvamuste avaldamise vastu.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Tarmu Tammerk.

Lisainfo:
Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk
telefon 50 15880
Otsuste tekstid on Pressinõukogu kodulehel:
http://www.eall.ee/pressinoukogu/index.html
6463363

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele