Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: avalikku kohtuistungit on ajakirjanikel õigus kajastada

Tallinn, 9. oktoober 2006. Pressinõukogu leiab, et avalikul kohtuistungil jagatud infot, sealhulgas tunnistajate nimesid, on ajakirjanikel õigus avaldada.

Pressinõukogu arutas eelmisel nädalal Raimo Reesti ja Herkki Liivamaa kaebust Postimehe peale. Kaebajad leidsid, et nende nimede avaldamine lehes oli põhjendamata ning põhjustas mõlemale kannatusi nii tööl kui ka eraelus.

17. augustil 2006 avaldatud artikkel „Palgamõrvar südamesõbranna tapmiseks?” kirjeldab Harju Maakohtus toimunud kriminaalprotsessi mehe ja naise üle, keda süüdistatakse naise südamesõbranna, kahe lapse ema mõrvakatses, mille ajendiks oli omakasu. Kaebuse esitanud mehed olid kohtus tunnistajate rollis.

Postimees selgitas, et artikli aluseks oli avalik kohtuistung, kus igaühel oli võimalik viibida. Postimees kinnitas, et lehel polnud sihipärast soovi kaebajaid kahjustada. Leht märkis, et antud juhul oli nimede avalikustamine õigustatud, sest tegu oli ausate meestega, kes olid kohtus tunnistaja rollis. 

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et täisnimede avaldamine ei saanud kuidagi tekitada põhjendamatuid kannatusi, sest mehed olid avalikul kohtuistungil tunnistaja rollis ning hoidsid ära mõrva.

Pressinõukogu leiab, et antud artiklis avaldatut oli vaja avalikkusel teada, samuti olid avalikkuse jaoks olulised protsessis osalejate nimed. Pressinõukogu märgib, et tegu oli avaliku kohtuistungiga, mida kaebajad isegi tunnistavad.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele