Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis SL Õhtulehe õigeks

Tallinn, 11. oktoober 2006. Pressinõukogu arutas 4. oktoobril Neinar Seli kaebust SL Õhtulehe peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud Neinar Seli firmast kirjutades head ajakirjandustava.

25. juulil ilmunud artikkel räägib sellest, et Tartu ärimehe Neinar Seli firma saab Lõuna politseiprefektuurile ruume rentides riigilt aastas 16 miljonit krooni. Lehe seisukohalt varjutavad rendilepingu sõlmimist asjaolud, et kahe aasta tagune prefekt ja linnajuht olid Neinar Seli lähedased sõbrad.

Neinar Seli leidis, et artikkel loob lugejais mulje, nagu oleks sõprus ja rendilepingu sõlmimine põhjuslikus seoses. Tema meelest ei ole see tõendatud, loos toodud väited on vastuolulised ja ebaobjektiivsed. Kaebaja meelest on loos segamini uudised, arvamused ja oletused ning artikkel sisaldab eksitavat infot. Lisaks palub Neinar Seli hinnangut sellele, et artikli autor on Keskerakonna liige, mis on tema meelest ajakirjanduseetika koodeksiga vastuolus. Neinar Seli polnud rahul ka sellega, et SL Õhtuleht tema vastulauset ei avaldanud.  

SL Õhtuleht selgitas, et kaebaja on võtnud meelevaldselt kontekstist välja ühe lause, mis käib sõprussuhete kohta ning asunud seda meelevaldselt tõlgendama. Lehe meelest on artikkel tasakaalus ning arvamusi ja oletusi ei sisalda. Ajakirjanik kinnitas, et osales gümnaasiumi ajal Keskerakonna Noortekogu töös ja pärast eriala vahetamist ülikoolis soovis ta korduvalt Keskerakonnast välja astuda, kuid tema avaldust millegipärast ei rahuldatud. Artikli puhul ajakirjaniku kinnitusel tal huvide konflikti ei ole.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu meelest ei sisalda artikkel ajakirjaniku arvamusi ja oletusi, vaid tugineb kahe eri osapoole sõnadele.

Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda avaldatud faktides, mida esitab artiklis Tartu endine linnapea Tõnis Lukas või mis on pädevate ametnike poolt varem ajakirjanduses avaldatud. Kaebaja ei lükka ise ühtegi fakti oma kaebuses ega lehele saadetud vastulauses ümber. Lehel puudus vajadus Neinar Seli vastulause avaldamiseks, kuna kaebaja ei paranda selles tsitaate ega fakte.

Ajakirjaniku erakondlik kuuluvus ei ole Pressinõukogu meelest antud tasakaalustatud loo puhul oluline. SL Õhtulehel kui tööandjal tuleb lähtuda töölepingu seadusest, mis sätestab, et töötajate ebavõrdseks kohtlemiseks loetakse töölesoovija või töötaja ebavõrdset kohtlemist muuhulgas poliitiliste vaadete või erakonda kuulumise tõttu.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele