Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Saunas fotografeerimiseks on vajalik asjaosaliste luba, otsustas Pressinõukogu

Tallinn, 12. aprill 2006. Inimesed, kes viibivad avalikus saunas, eeldavad, et neid seal ilma loata ajakirjanduse jaoks ei pildistata. Sel põhjusel leidis Pressinõukogu, et ajaleht Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava, kui avaldas aasta algul foto munitsipaalsaunas kümblevast poisikesest.

Pressinõukogule kaebuse esitanud lapsevanem leidis, et ajaleht Võrumaa Teataja on tunginud nende pere eraellu, avaldades saunateemalise artikli juures foto tema lapsest, omamata selgesõnalist luba pereliikmete käest.

Ajaleht selgitas, et pildistamine oli avalik, mitte salajane, ning et fotografeerimine toimus saunatöötaja teadmisel. Samuti polevat foto sisaldanud midagi ebasündsat.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.6, mis üldjuhul lubab lapsi fotografeerida vaid lapsevanema või lapse eest vastutava isiku juuresolekul või nõusolekul. See reegel ei kehti juhtudel, kui laps on neutraalses olukorras. Antud juhul viibis aga laps saunaruumis üksi ning foto tegemiseks ei olnud selget vanemate luba.

Ent Pressinõukogu otsuse tegemisel sai veelgi määravamaks asjaolu, et ajaleht rikkus õigustatud ootuse printsiipi: avalik saun on siiski poolprivaatne koht ning seal viibivad inimesed eeldavad reeglina, et neid seal nende loata ei pildistata.

Pressinõukogu otsus ei tähenda, et nüüdsest on Eestis saunas ajakirjanduse jaoks pildistamine alati keelatud. Kui inimesed on pildistamisega nõus ning nende alastuse aste vastab väljaande standarditele, võib ka saunast ajakirjanduse jaoks pilte teha. Kuid väljaanne peab kõigepealt saama asjaosaliste selge nõusoleku.

Tegemist on Pressinõukogu olulise otsusega fotoajakirjanike töö reguleerimise ja kodanike fotografeerimist puudutavate reeglite kohta.

Teises otsuses ajalehe Võrumaa Teataja kohta leidis Pressinõukogu, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Artikkel puudutas röövpüüki ühel Võrumaa järvel.

Margo Hurt leidis kaebuses, et 29.10.2005 artikkel "Kohalikud elanikud kahtlustavad, et Karsna järvel käivad röövpüüdjad" jätab mulje, nagu oleks keskkonnateenistuse töötajad seotud selle röövpüügiga. Kaebaja leiab, et artikkel põhineb ebatäpsel ja moonutatud infol ning riivab tema au. Kaebaja pole ka rahul, et leht jättis tema vastulause avaldamata.

Võrumaa Teataja selgitas, et artiklis ei süüdistata Margo Hurta ja tema venda röövpüügis, vaid tuuakse välja nende kui Karsna järvel kalapüügiluba omanud isikute kommentaarid. Lehe kinnitusel ei ole tegu ebatäpse infoga. Vastulause avaldamata jätmist põhjendab leht sellega, et kaebaja keeldus selles kinnitamast, et tema röövpüüki ei teostanud.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mille järgi vastutab ajakirjanik oma sõnade ja loomingu eest ning ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti ei rikkunud ajaleht koodeksi punkti 3.5 , mis kohustab toimetust kriitilise materjali korral kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda eri allikate sõnades. Lisaks on saanud oma seisukoha välja öelda erinevad osapooled.

Samas nentis Pressinõukogu, et täiendava kommentaari avaldamine kaebaja sulest oleks aidanud konflikti toimetusega vältida. Vastulause avaldamine oleks aidanud hajutada kahtlusi, mis muidu artiklist võisid tekkida. Täiendav info oleks aidanud kaasa täielikuma pildi saamisele loos, milles sisaldusid vastuseta küsimused, et kes ikkagi röövpüügiga tegeles. Pressinõukogu meelest võib toimetus sellistel puhkudel aidata asjaosalistel oma seisukoht avalikkuse ette tuua, kuigi formaalset alust vastulauseks ei pruugi olla.

Lisainfo: Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk, Tarmu.Tammerk@gmail.com, tel 50 15 880. 

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele