Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Järva Teataja rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 17. november 2006. Pressinõukogu arutas 8. novembril kaebust Järva Teataja peale ning tegi lehe suhtes tauniva otsuse.

Järva Teatajas 30. septembril avaldatud artikli „Kaklejad said lasteaias sildid kaela” peale esitas Pressinõukogule kaebuse Paide Kesklinna Lasteaia juhataja Marju Võsu.

Artiklis on juttu Paide linna lasteaiast, selles valitsevast õhkkonnast ning kasvatajate ja juhatajate vahelisest vastuolust lasteaia arendamisel.

Marju Võsu leidis, et artikkel sisaldab valeinfot, tõestamata fakte ning ta ei saanud võimalust kõiki väiteid kommenteerida. Samuti ei pea kaebaja õigeks, et leht on avaldanud fakte, mis võinuks jääda avalikkusele teadmata. Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud samas lehenumbris õigust vastulauseks ning selle asemel pakkus toimetus vastulause võimalust alles hiljem. Marju Võsu leiab, et kuigi artikkel on anonüümne, on lasteaed ja tema isik tuvastatavad.

Järva Teataja selgitas, et artiklit ei saanud täiesti anonüümselt avaldada, sest lasteaed on omavalitsuse allasutus ning artikkel vajas seetõttu omavalitsuse kommentaari. Toimetuse kinnitusel vestles ajakirjanik kümnekonna lasteaia töötajaga ja mitme lapsevanemaga ning küsis kommentaari ka kriitika alla sattunud juhatajalt. Kaebaja kommentaarid on avaldatud artikli sees ning lisaks pakuti lasteaia juhatajale selgituseks lisaruumi arvamusküljel, millest ta keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Järva Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mille järgi peab toimetus eelkõige kriitilise materjali puhul kontrollima info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul on tegu murettekitava materjaliga, mis toetub anonüümsete allikate subjektiivsetele väidetele ning milles esitatud fakte ei ole põhjalikult analüüsitud. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik oleks pidanud avaldatud faktidele saama kinnitust mitmest eri allikast ning seejuures ka allikad avaldama.

Samuti leidis Pressinõukogu, et leht on rikkunud koodeksi punkti 5.1, mis ütleb, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Lasteaia juhataja Marju Võsu on küll artiklis sõna saanud, kuid tema kommentaar oleks pidanud puudutama eraldi igat süüdistust. Praegusel kujul jätab artikkel mulje, et Marju Võsu pole saanud võimalust igat süüdistust eraldi kommenteerida. 

Pressinõukogu seisukohalt on lasteaed avalik asutus ning selles toimuv peab olema avalikkusele teada ja mõistetav. Kuna tegu on lasteasutusega, ei pea Pressinõukogu õigeks artikli täielikku anonüümsust – tähtis on anonüümseks jätta lapsed ja lapsevanemad. Lasteaia nimi, juhataja ning kasvatajad ei oleks tohtinud artiklis  anonüümseks jääda.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla. Järva Teataja avaldas otsuse 16. novembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele