Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Kanal 2 saate Reporter suhtes õigeksmõistva otsuseliiget

Tallinn, 19. juuni 2006. Pressinõukogu arutas eelmisel nädalal kaebust Kanal 2 saate Reporter peale ning tegi telejaama suhtes õigeksmõistva otsuse, kuna teleuudiselt ei saa eeldada laiendatud teemakäsitlust.

4. mail 2006 eetris olnud Reporteri uudislõik rääkis sellest, et Tallinna linnavõimud plaanivad 35 670 krooniga  müüa sundüürnikule kesklinnas asuva korteri. Uudislõigus said sõna erinevad osapooled ning üks volikogu istungile tulnud sundüürnik. Taustaks näidati ka protesteerivaid sundüürnikke.

Uudislõigu peale esitas Pressinõukogule kaebuse Feja Räim, kes leidis, et  info sundüürnike piketist eksitas televaatajaid ning kahjustas nende mainet ja huve. Feja Räim polnud rahul sellega, et uudises polnud juttu, et üürnikud protesteerisid Isamaaliidu fraktsiooni esitatud eelnõu vastu, mis sunniks sundüürnike ostma endale korteri turuhinnaga. Kaebaja sõnul jäi saatest mulje, et nad protesteerisid otsuse vastu müüa turuhinnast madalama hinnaga kesklinna kortereid.

Kanal 2 selgitas, et saate Reporter uudislõik käsitles vaid ühte fakti – ühe konkreetse korteri müüki Tallinnas 35 670 krooni eest. Uudislõigus said Kanal 2 kinnitusel sõna eri poliitilised jõud ja küsiti ka sundüürnike arvamust. Kanal 2 kinnitas, et uudislõigus ei nimetatud kordagi, et sundüürnikud protesteerisid otsuse vastu müüa turuhinnast madalama hinnaga kortereid.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leidis, et uudislõigus said sõna erinevad osapooled ning selles fakte  ei moonutatud. Pressinõukogu arvates on uudislõigust aru saada, et jutt käib vaid  turuhinnast madalama hinnaga korteri müügist, mitte aga Isamaaliidu fraktsiooni eelnõust.

"Otsuse tegemisel sai oluliseks asjaolu, et vastupidiselt kaebaja arvamusele, ei saa me televisiooni uudislõigult eeldada ühe teema süvitsi kajastamist," ütles Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk. "Televisiooni uudislõik on oma olemuselt pealiskaudsem kui näiteks ajaleheuudis. Kuigi sundüürnike küsimus on komplitseeritud, ei saa me eeldada, et üks teleuudise lõik sisaldaks tervet rida selle teema erinevaid aspekte."

Pressinõukogu möönab, et saatelõigu päeval toimunud volikogu istungile tulnud sundüürnikel võisid olla erinevad motiivid. Saade Reporter lülitas uudislõiku intervjuu ühe sundüürnikuga, kelle vaated ei langenud kokku kaebuse esitaja vaadetega. Ent ühe uudislõigu raames ei ole telekanalil võimalik esitada mitmeid erinevaid teemasid. "Ajakirjaniku üks oluline õigus on valida oma loo allikad," ütles Tammerk. "Põhjust kriitikaks oleks siis, kui mingid laia levikuga vaated sundüürnike teemal jääksid ühes uudistekanalis süstemaatiliselt kajastamata."

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele