Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Bittmani parkimisloa kajastamisel rikkus Eesti Päevaleht head ajakirjandustava

Tallinn, 22. mai 2006. Pressinõukogu arutas Tallinna linnavolikogu liikme Tõnis Bittmani kaebust Eesti Päevalehe peale ning leidis, et leht on rikkunud head  ajakirjandustava. Pressinõukogu heitis ajalehele ette, et artiklis ei kajastunud peategelase seisukoht.

21. aprillil ilmunud artikkel "Kus on linnavolinik Tõnis Bittmani parkimiskaart?" kõneleb sellest, et Tõnis Bittman pargib volikogu hoone juures, visiitkaart autoaknal, kuid parkimisloa on ta taotlenud sõidukile registreerimisnumbriga 600 VIP, mis kuulub teise isiku nimele. See teine isik on aga lehe andmeil osalenud mitmes passipettuses.

Tõnis Bittman kaebas Pressinõukogule, et sõiduki omanik ja petuskeemides osalenu on nimekaimud ja seega erinevad inimesed. Tõnis Bittman leiab, et artikkel sisaldab moonutatud ja eksitavat infot, kuna seostab teda kriminaalkorras karistatud isikuga. Tõnis Bittman pole rahul, et leht ei pöördunud tema poole asjaolude selgitamiseks.

Eesti Päevaleht selgitas, et leht tugines autoomaniku seostamisel petuskeemidega kahel argumendil - allikavihjel ja tõigal, et avalikes kättesaadavates andmebaasides esineb vaid üks sellenimeline isik. Leht märgib, et andis võimaluse Tõnis Bittmanile selgitusteks 22. aprilli lehes.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis kohustab konflikti sisaldava materjali korral ajakirjanikku kuulama ära kõik osapooled. Vaidlusaluses artiklis pole Tõnis Bittmani ära kuulatud asjasse puutuvate selgituste saamiseks. Samas märgib Pressinõukogu, et päev pärast artikli ilmumist sai kaebaja lehes võimaluse oma seisukoha avaldamiseks.

"Kui ajakirjandus tõstab teema, mis on kõigiti avalikkuse huvides, on vaja  informatsiooni edastamisel olla igati korrektne," kommenteeris Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk otsust. „Pressinõukogu otsus ei saa anda hinnangut artiklis käsitletud tegevustele, vaid ainult sellele, kas ajaleht on heast ajakirjandustavast kinni pidanud. Nii näiteks ei ole Pressinõukogu pädevuses uurida, kas linnavoliniku parkimisloa kasutaja on passipettur või hoopis tema nimekaim.”

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Tarmu Tammerk. Eesti Päevaleht avaldas otsuse täna.

Lisainfo:
Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk
telefon 50 15880
Otsuste tekstid on Pressinõukogu kodulehel:
http://www.eall.ee/pressinoukogu/index.html
6463363

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele