Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi septembris kolm otsust

Tallinn, 21. september 2006. Pressinõukogu tegi septembrikuus kolm otsust, millest üks oli õigeksmõistev ja kaks taunivad.

Pressinõukogu tegi õigeksmõistva otsuse Eesti Ekspressi kohta ning taunivad Narvskaja Gazeta ja Vesti Dnja kohta.

Eesti Ekspressis 20. juulil rubriigis „Eestlane päevitab” avaldatud foto peale esitas kaebuse Sky Media. Kaebaja leidis, et avaldatud fotol puudus igasugune seos Sky Plusi ja 15. juulil Pärnu rannapromenaadil toimunud üritusega „Pidu Palmisaarel”, mille üks korraldaja oli raadio Sky Plus. Kaebaja leidis, et foto kahjustas Sky Plusi kaubamärgi, ürituse ja ürituse turvafirma Meeskond mainet.

Eesti Ekspress selgitas, et tuginedes Pärnu Postimehes avaldatud artiklitele peo kohta ning Sky Plusi kodulehele olevatele uudistele. Foto autor kinnitas lehele, et fotol kujutatud isik osales koos temaga Sky Plusi üritusel ja seega ei ole pildiallkiri vale.  Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas septembris ka AS Narva Bussiveod juhatuse liikme Andrus Tamme kaebust ajalehes Narvskaja Gazeta 25. mail ilmunud artikli „Narva Bussivedude küpsekssaamise aeg” ning 3. juunil avaldatud vastulause ja selle kommentaari peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu AS Narva Bussivedudele Narva linnas ebaseaduslikku konkurentsi pakkuvatest nn piraattaksodest, mis võtavad bussiveofirmalt kliendid. Andrus Tamm leidis, et artiklis on segamini uudised ja arvamused ning see ei sisaldada ASi Narva Bussiveod kommentaari. Artikli avaldamise järel saatis Andrus Tamm lehele vastulause, mis avaldati koos toimetuse kommentaariga. Kaebaja meelest oli kommentaar esitatud mõnitavas stiilis.

Narvskaja Gazeta selgitas, et 25. mai artiklis on toetutud Narva abilinnapea sõnadele, milles leht ei pidanud vajalikuks kahelda. Vastulause kommenteerimist põhjendas toimetus sellega, et vastulauses süüdistas kaebaja ajakirjanikku ning toimetus otsustas anda ajakirjanikule võimaluse selgituseks.

Pressinõukogu meelest on leht eksinud koodeksi punkti 5.2. vastu, mis näeb ette, et vastulause avaldatakse toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta. Kui toimetus tundis, et vastulause vajab kommentaari, siis võinuks leht järgmises numbris avaldada ajakirjaniku arvamusloo.

Pressinõukogu arutas samuti Vladislav Ponjatovski  kaebust Vesti Dnjas 5. juunil 2006 ilmunud artikli „Ühinemine ei lisa autoriteeti” peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu sellest, kuidas mõjutab Res Publica ja Isamaaliidu ühinemine Narva piirkonna elu. Autor on välja toonud, et Res Publica juhid on oma hinnangutes ettevaatlikud ning erakonna piirkondlikku ühendusse on alles jäänud vaid üksikud liikmed. Res Publica Narva piirkonna juht Vladislav Ponjatovski leidis, et artikkel sisaldab tõestamata fakte ning leht ei andnud võimalust vastulauseks. Kaebaja peab artiklit pigem arvamuslooks, kuigi see oli avaldatud uudisteküljel.

Vesti Dnja kinnitas, et artiklis on toetutud konkreetsete inimeste ütlustele ja nende poolt esitatud faktidele. Osadele allikatele on artiklis ka viidatud, kuid osad palusid anonüümsust.

Pressinõukogu otsustas, et Vesti Dnja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgesti eristatavad. Pressinõukogu meelest on tegu väga selge arvamuslooga, mille ilmumine uudisteküljel on lugejaid eksitav. Kui antud lugu oleks ilmunud arvamusküljel, siis eetikakoodeksi rikkumist Pressinõukogu ei oleks tuvastanud.

Pressinõukogu leiab, et leht on rikkunud eetikakoodeksi punkti 5.2., mille järgi on  süüdistuste korral faktivigade ja tsitaatide parandamiseks õigus vastulausele. Vesti Dnja ei võimaldanud aga kaebajal vastulauset avaldada.  

Pressinõukogu otsused allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele