Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis SL Õhtulehe õigeks

Tallinn, 21. detsember 2006. Pressinõukogu arutas nädal tagasi Heili Taltsi kaebust SL Õhtulehes ilmunud metanoolitragöödia aastapäevale pühendatud artikli peale ning otsustas, et leht ei ole head ajakirjandustava rikkunud.

9. septembri artiklis „Miks peaksin elupäästja hülgama?” on juttu elust Pärnumaal Talil viis aastat pärast metanoolitragöödiat. Artikkel moodustab osa metanoolitragöödiale pühendatud lehekülgedest.

Heili Talts kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valesid ja solvanguid nii Tali küla elanike kui seal elavate soomlaste kohta. Kaebaja ei olnud rahul, et palju valesid ning lauseid, mida ta ei öelnud, on tema suhu pandud.

SL Õhtuleht selgitas, et artikli autor on valmis kinnitama tsitaatide õigsust ning vastutama oma kirjapandud sõnade eest. Samuti ei tahtnud ajakirjanik artikliga Tali küla elanikke, sealhulgas ka Heili Taltsi, solvata. Toimetus lisas, et artikli stiili valivad ajakirjanik ja väljaanne ning ajakirjanikul on õigus näidata olemusloos olukorda sellisena, nagu see talle paistis.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogul ei ole alust kahtlustada ajakirjanikku valetsitaatide esitamises. Samuti ei leia Pressinõukogu artiklist valefakte, millele oma kaebuses juhib tähelepanu Heili Talts.

Heili Talts ei olnud rahul, et artikkel solvas Tali küla elanikke ja kohalikke soomlasi, kuid nemad ei ole kaebust esitanud.  Pressinõukogu juhib tähelepanu, et statuudi järgi võib Pressinõukogu poole pöörduda isik, kellel on kaebusi tema kohta ajakirjanduses ilmunud materjalide peale.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele