Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Piltlik väljendus ei ole ajakirjandustava rikkumine: Pressinõukogu

Tallinn, 23. jaanuar 2006. Pressinõukogu arutas eelmisel nädalal Delfi peatoimetaja Mart Puki kaebust Postimehes ilmunud arvamusartikli „Tuletikud püromaanidele" peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Mart Pukk kaebas Pressinõukogule, et netikommentaaride temaatikat rahvusvaheliste suhete konteksti viiv artikkel Postimehes 15. novembril 2005 solvab Delfi töötajaid. Mart Pukk leiab, et artikkel tekitab Delfi töötajaile põhjendamatuid kannatusi ning selles on neid käsitletud kurjategijaina enne kohtuotsust.

Postimees selgitas Pressinõukogule, et artiklis pole tegu mitte faktiväidete, vaid oletustega. Postimees on seisukohal, et kannatusi need oletused Delfi töötajatele ei põhjusta.

Postimehe ajakirjanik kirjutas võrdlust kasutades, et Delfi toimetajad müüksid Hiinale ja Põhja-Koreale tuumatehnoloogiat ja rakette, kui see vaid nende teha oleks. Postimehe ajakirjaniku võrdlus tugines Delfi peatoimetaja varasemal seisukohal, et nad olla kui tuletikuvabrik.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu. Ajalehel ja ajakirjanikel on õigus avaldada erinevaid seisukohti väljendavaid arvamusavaldusi, kasutades võrdlusi või kujundlikku keelt. See kuulub demokraatliku sõnavabaduse alla.

Pressinõukogu leiab, et artikkel ei tekita Delfi töötajatele põhjendamata kannatusi, sest artiklis ei esitata nende vastu süüdistusi, vaid seostatakse irooniat kasutades netikommentaaride teema rahvusvaheliste suhetega.

Postimees ei ole rikkunud ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4, mis keelab käsitleda inimest kurjategijana enne vastavat kohtuotsust.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Tarmu Tammerk.

Pressinõukogu

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele