Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis ETV ja Õpetajate Lehe õigeks

Tallinn, 25. jaanuar 2006. Pressinõukogu arutas eelmisel nädalal ühte kaebust Eesti Televisiooni ja ühte Õpetajate Lehe peale ning langetas kaks õigeksmõistvat otsust.

Eesti Televisiooni peale esitas kaebuse saientoloogide hea tahte tuuri pressiesindaja Natalja Trusova, kes polnud rahul Pealtnägijas 3. novembril eetris olnud religioossetest rühmitustest rääkinud saatelõiguga. Saientoloogid leidsid, et saatelõik sisaldas nende kohta valeandmeid ning ebapädevat infot.

Eesti Televisioon selgitas, et saate eesmärk ei olnud kajastada hea tahte tuuri, vaid käsitleda kriitiliselt religioossete rühmituste tegevust. Pressinõukogu otsustas, et Eesti Televisioon järgis saatelõigus head ajakirjandustava ning saates said sõna erinevad
osapooled. Kuna kaebaja ei toonud välja ühtegi valefakti, siis puudus alus ka faktides kahelda. Pressinõukogu juhtis oma otsuses tähelepanu, et ajakirjanikel on õigus avaldada kriitilisi seisukohti erinevate ideoloogiate suhtes.

Pressinõukogu arutas ka Tiigrihüppe Sihtasutuse kaebust Õpetajate Lehes 18. novembril ilmunud Mihkel Pilve artikli „Õppivast tiigrist, arengukavast ja muust" peale. Tiigrihüppe Sihtasutuse arvates sisaldas artikkel negatiivset infot ja laimu ning kahjustas sellega nende mainet. Sihtasutus ei olnud rahul sellega, et ei saanud samas
lehenumbris enda kaitseks sõna.

Õpetajate Leht vastas, et tegu ei ole valeinfo ja laimuga, vaid artikli autori Mihkel Pilve isikliku arvamusega. Leht pakkus sihtasutusele võimalust vastuväideteks järgmises lehenumbris, mida sihtasutus ka kasutas; lisaks avaldati vaidlusaluse artikli lõpus viide, et järgmisel nädalal selgitab oma seisukohti Tiigrihüppe Sihtasutus.

Pressinõukogu otsustas, et Õpetajate Leht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu meelest said kõik osapooled sõna. Kuivõrd arutelu toimus rubriigis „Haridusdialoog", viitab rubriigi nimi sellele, et nendel ajalehekülgedel toimub diskussioon, mitte toimetusepoolsete lõplike tõdede avaldamine.

Pressinõukogu otsused allkirjastas esimees Tarmu Tammerk

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele