Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: Teiste lehtede kriitilised lood vajavad enne ümbertrükki kriitilist pilku

Tallinn, 25. aprill 2006. Pressinõukogu juhib ajakirjanduse tähelepanu vajadusele suhtuda kriitiliselt teiste meediakanalite materjalidesse, mis sisaldavad ühepoolselt teravaid hinnanguid osapoole kohta, kes algses artiklis sõna ei saa.

Pressinõukogu arutas eelmisel nädalal Enn Rajasaare kaebust Linnalehes 27. jaanuaril 2006 ilmunud artikli ""Pansionaadi" arhitekt pääses meeldetuletusega" peale. Linnalehe artikkel kirjutab, et Hiiule kortermaja-pansionaadi projekteerinud arhitekt sai Eesti Arhitektide Liidu aukohtult karistuseks meeldetuletuse, et ta kasutaks oma arhitektiõigusi tekkinud konfliktolukorra lahendamiseks. Rajasaar kaevati kodaniku poolt aukohtusse, kuna leiti, et tema tegevus on ebaeetiline, sest Hiiu parki kerkivat õigete lubadeta maja. Artikkel kajastab aukohtu otsust, kuid ei sisalda Enn Rajasaare kommentaari.

Enn Rajasaar leidis oma kaebuses Pressinõukogule, et tema suhtes kriitilises artiklis ei ole talle sõna antud.

Linnaleht vastas Pressinõukogule, et artikkel tugineb Eesti Arhitektide Liidu aukohtu protokollil. Linnaleht selgitas, et lähtus uudise koostamisel sellest, et ajakirjandus oli juhtunut varem kajastanud ning selliseid seisukohti väljendanud. Pressinõukogu juhib Linnalehe tähelepanu vajadusele kontrollida enne ümbertrükkimist teistest lehtedest võetud taustinfot ning kaaluda, mis on antud artikli kontekstis oluline. Eriti tuleb infot kontrollida juhul, kui artiklis ei viidata algallikatele. "See, et ühes lehes on teatud infot antud ja seisukohti väljendatud, ei anna alust teisele väljaandele avaldada kriitikavabalt sama seisukoht või jätta võtmata kritiseeritud isiku kommentaar," on kirjas Pressinõukogu otsuses.

Eeltoodut arvestades otsustas Pressinõukogu, et Linnaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled.

"Ühepoolselt esitatud teravalt kriitiliste lugude puhul peaksid teised meediakanalid kritiseeritavalt isikult seisukohta küsima, enne kui algse artikli oma väljaandes ümber trükivad," kommenteeris Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk otsust. "See käib nii ajalehtede, uudisteagentuuride ja teiste meediakanalite kohta. Kui aga tegemist pole tõsiste süüdistustega, pole tarvidust lisakommentaare küsida."

Samuti arutas Pressinõukogu Enn Rajasaare kaebust Eesti Päevalehes 14. jaanuaril 2006 ilmunud artikli „Arhitekt võib ilma jääda ametiloast" peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel kõneleb sellest, et Hiiu Sanatooriumi parki kerkib pansionaadi sildi all elamu, mille arhitekti Enn Rajasaart süüdistatakse ajalehes valeandmete esitamises. Enn Rajasaar artiklis sõna ei saa.

Enn Rajasaar kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab valefakte ja moonutatud infot. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis esitatakse tema kohta süüdistusi, kuid kommentaari pole temalt võetud.

Eesti Päevaleht selgitas, et tugines artiklis Eesti Arhitektide Liidu juhi sõnadele ning pidas neid usaldusväärseiks. Leht tunnistab, et eksis hea ajakirjandustava vastu, kuna ei küsitlenud Enn Rajasaart.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus artiklis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mille järgi peab ajakirjanik konflikti sisaldava materjali puhul kuulama ära kõik osapooled. Samuti eksis leht koodeksi punkti 5.1. vastu, mille järgi tuleb tõsiste süüdistuse korral pakkuda inimesele kommentaari võimalust samas numbris. Antud artiklis oli Enn Rajasaare kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid enda seisukohtade selgitamiseks ta sõna ei saanud.

Pressinõukogu teeb oma otsuseid lähtudes ajakirjanduseetikast. Seega ei saa Pressinõukogu otsustada ehitusalaste terminite kasutamise üle artiklis, kuna ka antud valdkonna professionaale esindav Arhitektide Liit juhib tähelepanu puudulikule regulatsioonile.

"Inimesed arvavad mõnikord ekslikult, et Pressinõukogu otsustab, kellel on mingis vaidluses õigus," ütles Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk. "Meie ei saa otsustada, kas ehitaja või arhitekt on vigu teinud; meie saame tuvastada, kas ajaleht on konflikti osapooltele hea ajakirjandustava järgi sõnaõigust võimaldanud."

Pressinõukogu otsused allkirjastas nõukogu esimees Tarmu Tammerk. Linnaleht avaldas Pressinõukogu otsuse 25. aprillil ja Eesti Päevaleht 24. aprillil.

Lisainfo:
Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk
telefon 50 15880
Otsuste tekstid on Pressinõukogu kodulehel:
http://www.eall.ee/pressinoukogu/index.html
6463363

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele