Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Ajalehel on õigus artiklite tegelaste kohta hinnanguid anda

Tallinn, 27. aprill 2006. Pressinõukogu otsustas kaebuses ajalehe Eesti Ekspress peale, et ajalehel on õigus teha hinnangulisi järeldusi inimeste kohta, kellest artiklis on räägitud.

Margus Valdes kaebas Pressinõukogule, et Eesti Ekspressis 19. jaanuaril 2006 ilmunud artikkel „Skandaalne ärimees tembutab jälle" sisaldab ebatäpset ja eksitavat infot ning kajastab erapoolikult kahe ettevõtja äritüli. Kaebaja leiab, et artiklis on segi aetud faktid ja oletused.

Kaebaja pole rahul sellega, et ajaleht on teda korduvalt nimetanud "skandaalseks ärimeheks". Pressinõukogu hinnangu kohaselt on väljaandel õigus tema käsutuses oleva materjali põhjal teha oma artiklite tegelaste kohta hinnangulisi järeldusi. Isikul on võimalus neid ümber lükata, taotledes ajalehelt näiteks ruumi oma seisukoha väljendamiseks. Samuti oli Eesti Ekspressi poolt põhjendatud avaldada taustinfona ülevaade Margus Valdese varasematest kokkupuudetest õiguskaitseorganitega. Oma ärilise tegevusega on Margus Valdes oma valdkonnas käsitletav avaliku elu tegelasena, kelle kohta avalikkuse teravdatud tähelepanu on õigustatud. "Inimene võib saada avaliku elu tegelaseks piiratud ulatuses, näiteks seoses oma tööga," ütles Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk. "See ei puuduta aga tema eraelu."

Artikkel käsitles kahe ettevõtte vahelist arusaamatust seoses 3000 kroonise kalendriostuga. Margus Valdese ettevõte Morrison Invest tellis firmasümboolikaga kalendrid, kuid ei nõustunud hiljem nende eest tasuma, väites, et ei saanud kalendreid õigel ajal kätte. Kalendrite valmistaja Büroodisain OÜ kinnitab, et esitas valmis töö õigeaegselt ning ei mõista, miks tellija ei soovi töö eest maksta kokkulepitud summat.

Eesti Ekspress oli seisukohal, et artikkel ei ole rikkunud head ajakirjandustava – kõik osapooled on saanud sõna, tsitaadid ja foto on esitatud korrektselt. Eesti Ekspress märkis oma vastuses ka, et viited Margus Valdese varasematele kajastustele nende väljaandes ei ole lugejat eksitavad ning kaebaja on avaliku elu tegelane – asjaolu, mida kaebaja eitab ning mille tõttu leiab, et ajalehe detailne huvi tema äride vastu pole põhjendatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu meelest on kõigile osapooltele sõna antud ning esitatud tsitaate ei ole Pressinõukogul võimalust kahtluse alla seada. "Kui artikli tegelasel on etteheiteid loos esinevate teiste allikate kohta, tuleb pretensiooniga pöörduda nende poole," ütles Tammerk. "Ajaleht on antud juhul vahendanud teise osapoole ütlusi." Erinevalt kaebajast ei pea Pressinõukogu artikli juures olevaid fotosid eksitavaks. Fotod on märgistatud ning on artikli sisuga seotud.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Tarmu Tammerk.

Lisainfo:
Pressinõukogu esimees Tarmu Tammerk
telefon 50 15880
Otsuste tekstid on Pressinõukogu kodulehel:
http://www.eall.ee/pressinoukogu/index.html
6463363

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele