Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu ei pea õigeks kõrgete ametnike arvamuslugude kontrollimist

Tallinn, 6. september 2007. Pressinõukogu arutas Kodakondsus- ja Migratsiooniameti (KMA) kaebust Postimehe peale ning leidis, et toimetustel pole põhjust hakata kontrollima kõrgete ametnike kirjutaud arvamuslugudes sisalduvaid fakte.

KMA esitas kaebuse Postimehes 3. juulil ilmunud arvamusloo „Müüdist nimega „e-riik“ ehk kuidas ma nime vahetasin“ peale. Tallinna Börsi juhatuse liikme ja digitaalallkirja seaduse ühe autori Kaidi Ruusalepa arvamus räägib uute dokumentide taotlemisest KMAs ning teistes asutustes. Autor kritiseerib liigsete koopiate tegemist ning on imestunud, miks e-riigis nii vähe registreid ja infosüsteeme kasutatakse.

KMA hinnangul olid arvamusloos avaldatud ebaõiged väited, mis halvustavad riiki. KMA seisukohalt oleks toimetus pidanud loo faktid üle kontrollima või andma õigete faktide ilmnedes võimaluse KMAle selgitusteks.

Postimees vastas, et tegu oli välisautori arvamusega ning toimetus ei näinud põhjust  loo faktides kahelda, sest autor on Tallinna Börsi juhatuse liige ja üks digitaalallkirja seaduse autoritest. Lehe kinnitusel ei soovinud KMA õiendust, vaid positiivset lugu.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna tegu on arvamuslooga, mille autor on kõrge riigiametnik, ei olnud Pressinõukogu hinnangul toimetusel põhjust faktides kahelda ja neid kontrollida.

Lisaks leiab Pressinõukogu, et kuna loo autor avalikustas ise oma isikuandmed, siis ei saanud miski takistada KMAl vastulauset esitamast. Pressinõukogu hinnangul vaidlustab KMA vaid ühe fakti, mis ei leia kinnitust ega ole artikli olulisim osa ning loo ideed ja tegelikkust ei moonuta. Ülejäänud fakte KMA oma kaebuses ümber ei lükka.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla. Postimees avaldas otsuse 6. septembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele