Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu sai mullu 35 kaebust

Tallinn, 9. jaanuar 2007. Pressinõukogu sai eelmisel aastal 35 kaebust, mis on vähem kui 2005. aastal ja sarnane 2004. aastaga ning näitab, et kaebuste hulk hakkab stabiliseeruma.

Pressinõukogule kaebamise põhjuseks oli eelmisel aastal peamiselt valefaktide avaldamine ajakirjanduses ning seeläbi kaebaja maine kahjustamine. Väga suur hulk kaebajaid ei olnud rahul ka sellega, et väljaanded ei avaldanud nende vastulauset.

Pressinõukogu tegi eelmisel aastal 27 otsust, neist 16 õigeksmõistvat ja 11 taunivat. Väljaannete põhiline eksimus tuli sellest, et üks süüdistatavatest või kritiseeritavatest osapooltest jäi ära kuulamata. Teised levinumad eksimused olid – faktide kontrollimata jätmine või ebapiisav kontroll ning vastulause avaldamata jätmine.

Kokkulepe kaebaja ning väljaande vahel saavutati kolmel korral. Tagasi tuli lükata neli kaebust, lahendita jäi kolm ning tagasi võeti üks kaebus. Lahendita jäävad Pressinõukogus kaebused juhul, kui kaebus on esitatud Pressinõukoguga mitteliitunud väljaande peale, kes koostööd teha ei soovi.

Kui varasematel aastatel on mõni väljaanne kaebuste arvu poolest teistest esile tõusnud, siis mullu jaotusid kaebused ühtlaselt paljude väljaannete vahel. Kolm kaebust said ühtemoodi võrdselt Vesti Nedeli Den za Dnjom, SL Õhtuleht, Narvskaja Gazeta, Äripäev ja Postimees. Kaks kaebust esitati Võrumaa Teataja, Eesti Päevalehe, Linnalehe ja Eesti Ekspressi peale. Ühe kaebuse said Lääne Elu, LõunaLeht, Delovõje Vedomosti, Läähe-Harju Ekspress, Maaleht, Vesti Dnja, Järva Teataja, Põhjarannik, Delfi, Just, TV3 ning Kanal 2.

Pressinõukogu sai eelmisel aastal 293 telefonipäringut ning 24 päringut e-posti teel. Telefonipäringutest vaid kolmandik puudutas sisulisi ajakirjanduseetilisi küsimusi, ülejäänud olid kojukande või tellimise kohta, mis aga Pressinõukogu pädevusse ei kuulu.

Pressinõukogu on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mis pakub lugejatele võimaluse leida meediaga vastuollu sattunult kohtuväliseid lahendusi. Tegu on laiapõhjalise koguga, kuhu peale ajakirjanduse esindajate on kaasatud isikud meediavälistest sektoritest.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele