Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu: SL Õhtuleht kasutas eksitavat fotot

Tallinn, 10. detsember 2007. Pressinõukogu hinnangul eksitas SL Õhtuleht filmitegijate joomingut kirjeldava artikli juures illustreerivat fotot kasutades lugejaid, mistõttu rikkus leht head ajakirjandustava.

17. septembril 2007 SL Õhtulehes ilmunud artikli „Filmitegijate jooming lõppes koera surmaga“ peale esitas Pressinõukogule kaebuse Rain Tolk. Artiklis on juttu tänaval alkoholi tarbinud seltskonnast, kuhu teiste seas kuulusid Ken Saan ja Veiko Õunpuu. Artikli juures olevatest fotodest on ühel kujutatud lisaks Õunpuule ja Saanile ka Rain Tolki.

Rain Tolk leiab, et fotot on kasutatud originaalist täiesti erinevas kontekstis ning pildiallkiri võib lugejaid eksitada. Samuti puudub pildiallkirjas selgitus, et ta ei ole juhtunus osaline.

SL Õhtuleht on seisukohal ei ole eetikakoodeksit rikkunud, sest pildiallkirjas on selgelt märgitud, kus ja millal on vaidlusalune foto tehtud. SL Õhtuleht lisas, et ei saanud pildiallkirjas märkida, et Tolk ei ole juhtunuga seotud, kuna toimetusel puudus sellekohane info.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11, mis näeb ette, et fotod ja fotode allkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul asetab vaidlusalune foto Rain Tolgi halba valgusesse ning jätab mulje, nagu võinuks kaebaja juhtunus osaline olla. Pressinõukogu hinnangul on leht kasutanud fotot lohakalt. Artikli juures oleks võinud olla foto, kus artiklis nimetamata isikuid ei oleks.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla. SL Õhtuleht avaldas otsuse 7. detsembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele