Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 12. juuni 2007. Pressinõukogu arutas Toomas Alatalu kaebust Äripäeva peale ning otsustas, et leht ei rikkunud Riigikogu liikmete lähetuskulude hüvitamisest kirjutades head ajakirjandustava.

27. veebruaril 2007 ilmunud artikli „Ärge neid valige!“ puhul oli tegu Villy Paimetsa valimisblogiga, mis antud päeval keskendus Riigikogu liikmetele, kes taotlesid 24. veebruari vastuvõtuga seotud lähetuskulude hüvitamist.

Toomas Alatalu palus Pressinõukogult selgust, kas Äripäeval oli õigus jätta tema vastus avaldamata, mille ta saatis lehele peale artikli ilmumist.

Äripäev selgitas, et artikli puhul oli tegu ühe inimese isikupärase arvamusega, millele viitas artikliseeria üldnimetus – Villy valimisblogi. Lehe kinnitusel jälgis ajakirjanik artiklit kirjutades üht olulisemat ajakirjanduse missiooni osa – jälgida kriitiliselt maksumaksjalt raha saavate, võimu teostavate isikute tegemisi. Leht lisas, et kaebaja viide poliitilisele tellimusele või laimukampaaniale ei vasta tõele.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et igal inimesel on õigus oma arvamust avaldada. Kuna kaebaja ei lükanud antud arvamusartiklis ühtegi fakti ümber, siis ei ole Pressinõukogul alust lehte hukka mõista. Tegu oli arvamusartikliga ning see ei saanudki osapoolte kommentaare sisaldada.

Pressinõukogu leiab, et Toomas Alatalu vastuse avaldamata jätmisega ei ole Äripäev head ajakirjandustava rikkunud. Ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2. järgi saab vastulausega parandada avaldatud materjalis sisalduvaid faktivigu või tsitaate. Kuna vaidlusaluses artiklis faktivigu ega tsitaate ei esinenud, siis polnud lehe kohustust Toomas Alatalu vastust avaldada. Pressinõukogu hinnangul on Toomas Alatalu vastus tõlgendatav arvamusloona, mille avaldamise otsustab toimetus.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele