Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Den za Dnjomi ühe artikli kohta kaks eri otsust

Tallinn, 13. veebruar 2007. Pressinõukogu arutas Den za Dnjomis mullu detsembris ilmunud artiklit Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirikus asetleidnud konfliktidest ning tegi artikli suhtes nii tauniva kui ka õigeksmõistva otsuse lähtuvalt kahest kaebajast.

Pressinõukogu tegi Jelena Linnu kaebuse peale tauniva otsuse. Jelena Lind leidis, et  15. detsembril ilmunud artikkel „Konflikt õigeusu kiri seinte vahel” tekitab temale ja ta perele põhjendamata kannatusi ning segab tema isiklikku elu.

Den za Dnjom selgitas, et artiklis on ära toodud erinevate poolte seisukohad ning kõik faktid või süüdistused on artiklis allikate poolt esitatud.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.9., mis näeb ette, et inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele. Pressinõukogu hinnangul ei ole isaduse küsimus artikli seisukohast oluline ning lapse toomine artiklisse rikub lapse eraelulist puutumatust.

Pressinõukogu arutas ka Nadezda Pungeri kaebust sama artikli peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Nadezda Punger leidis, et ajakirjanik ei pidanud kinni lubadustest kasutada vaid tema eesnime ja näidata talle artiklit enne ilmumist. Kaebaja hinnangul  diskrediteeris artikkel teda klientide ees, sest artiklis on välja toodud, et ta oli kirikus mitteametlikult raamatupidaja.

Den za Dnjom selgitas, et Nadezda Punger ei keelanud oma nime avaldamist ega avaldanud ka soovi artikli sisuga tutvuda. Artiklis esitatud väide, et Nadezda Punger töötas mitteametlikult, pärineb toimetuse kinnitusel metropoliit Korneliuse isikliku sekretäri Aleksei Kolossovi suust.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom ei ole Nadezda Pungeri kaebuse puhul rikkunud head ajakirjandustava. Pressinõukogu leiab, et kaebaja nimi on avaldatud seoses kahe kirjaliku dokumendiga ning kaebaja kohta ei ole artiklis esitatud kriitikat ega teda tahetud solvata. Pressinõukogu leiab, et mittetulundusühingus toimuv peab olema avalikkuse veelgi suurema avalikkuse tähelepanu all kui riigisektor või erasektor ning koguduse liikmetel vaja teada, mis kirikus toimub ning kes on konflikti osapooled.

Pressinõukogu otsused allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele