Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Postimees online rikkus head ajakirjandustava

Tallinn, 13. september 2007. Pressinõukogu arutas Eero Tilli ja tema vandeadvokaat Sulev Raudsepa kaebust Postimees online´i peale ning leidis, et väljaanne on rikkunud head tava ebatäpset infot avaldades.

8. juunil Postimees online´is ja 9. juunil ajalehes Postimees ilmunud uudises „ARKi eksjuht nõuab riigilt kohtuga pooltteist miljonit“ on kirjas, et Autoregistrikeskuse endine juht Eero Till taotleb kohtu kaudu riigilt 1,5 miljonit krooni moraalse ja materiaalse kahju hüvitamiseks.

Eero Tilli esindaja Sulev Raudsepa sõnul sisaldab Postimees online´is avaldatud uudis faktide ja tsitaatide moonutusi ning valet. Sulev Raudsepp väidab, et veebiuudises avaldatud osad tema suhu pandud tsitaadid on täiesti valed. Lisaks on mõlemad artiklid ning ka 9. jaanuaril 2007 avaldatud samateemaline artikkel Eero Tilli suhtes laimavad.

Postimees online selgitas, et kasutas artiklites kohtuotsust kokkuvõtvaid väljendeid ning andis edasi juhtmõtted lugejale arusaadavas vormis. Toimetus märkis, et ei pea asjakohaseks kasutada oma artiklites kohtuotsuse sõnastust ja spetsiifilisi eriteadmisi nõudvaid väljendeid.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees online rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4, mis kohustab ajakirjandusorganisatsiooni hoolt kandma selle eest, et ei ilmuks ebatäpne info. Pressinõukogu leiab, et parafraseerimisel ja faktide avaldamisel tuleb olla täpne. Antud juhul on väljaanne teinud kohtuotsusest kokkuvõtte tegemisel ja refereerimisel faktivea ning allikat subjektiivselt ja pealiskaudselt parafraseerinud.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla. Postimees avaldas otsuse 7. septembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele