Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Lääne Elu ei rikkunud head tava

Tallinn, 20. juuni 2007. Pressinõukogu arutas Kersti Kaasiku kaebust Lääne Elu peale ning otsustas, et leht ei rikkunud kohtuotsusest kirjutades head tava.

19. aprillil Lääne Elus ilmunud uudises „Kaasiku kohtuasi uuele ringile“ on kirjas, et Tallinna Ringkonnakohus saatis Kohtutäiturite Koja kunagise juhi ja Läänemaa endise pankrotihalduri Kersti Kaasiku süüasja Harju maakohtule uuesti arutamiseks tagasi.

Kersti Kaasik leidis, et uudis sisaldab tema kohta ebaõigeid faktilisi väiteid, rikub tema huve ja õigusi ning on tema suhtes häiriv. Kaebaja kinnitas, et leht ei ole tema poole info hankimiseks pöördunud.

Lääne Elu selgitas, et uudis põhines BNSi vastavasisulisel uudisel ja sõnastusel ning leht muutis ära vaid pealkirja. Uudise avaldamise vajalikkus tulenes lehe kinnitusel Läänemaa elaniku Kersti Kaasiku kohtuasja positiivsel nihkel. Lääne Elu avaldas 21. aprilli lehes Kersti Kaasiku õienduse muutmata sõnastuses. Toimetus märkis, et kaebaja ei taotlenud muud vastulauset peale õiendi.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on ajaleht korrektselt käitunud nii uudist kui ka õiendit avaldades. Pressinõukogu on seisukohal, et lehel on õigus avaldada infot kohtuotsuste ja pooleliolevate kaasuste kohta ning reeglina kohtuotsust kajastavale uudisele kommentaare ei küsita, sest kohtuistungil saab advokaat kohtualuse esindajana täies ulatuses sõna ning lehele antud kommentaaris enam midagi uut välja tulla ei saa.

Pressinõukogu otsuse allkirjastas nõukogu esimees Eve Rohtla.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele