Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava

Tallinn, 22. mai 2007. Pressinõukogu arutas Eesti Kristlike Demokraatide kaebust Postimehe peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

21. veebruaril 2007 ilmunud Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa valimisringkonda tutvustav lehekülg „Riigikogu valimised 4. märts 2007” sisaldab kuue suurema erakonna esinumbreid ning pikka ja lühikest artiklit.

Eesti Kristlikud Demokraadid leidsid, et mõlema valimisringkonna puhul on avaldatud kuue erakonna täisnimekirjad, kuid teiste erakondade nimekirjad olid välja jäetud. Kaebaja hinnangul on nimekirjade selline avaldamine valijaid eksitav ning jätab mulje, et valik tuleb teha lehes avaldatud kandidaatide seast. Kristlikud Demokraadid leiavad, et nende erakondade nimekirjad, mis on välja jäetud, on sisuliselt lugeja valikust väljas ning et selline kajastamine Postimehes on kahjustanud Eesti Kristlike Demokraatide võrdseid võimalusi Riigikogu valimistel.

Postimees selgitas, et tutvustas valimisringkondade esinumbreid ning lähtus erakondade valikul sellest, millised erakonnad võivad uuringute järgi saada valimistel enim hääli. Eesti Kristlikud Demokraadid ei olnud lehe kinnitusel ainuke nimekirjast välja jäetu. Postimees lisas, et 23. jaanuaril alustati rubriiki väikeparteide tutvustamisega.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on ajakirjandusel õigus valida, milliseid erakondi tutvustada ja milliseid mitte.

Samas juhib Pressinõukogu tähelepanu sellele, et selguse huvides oleks võinud leheküljel olla selgitus, mille alusel Postimees oma valiku tegi. 

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele